Z vlaganjem v obrambo in varnost države zagotavljamo pogoje za rast in razvoj vseh drugih ključnih sistemov države

Obrambni proračun je v preteklem obdobju utrpel nesorazmerno breme finančne krize in varčevanja. Slovenija potrebuje dobro opremljeno in usposobljeno Slovensko vojsko, ki je eden od temeljev naše varnosti in suverenosti.

Republika Slovenija bo s sprejetjem posebnega Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 (v nadaljevanju: zakon), katerega predlog je že v državnozborski obravnavi, zagotavljala minimalno potrebna sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih 2021–2026. Na osnovi tega zakona bomo vzpostavili in zagotavljali ključne vojaške zmogljivosti, določene s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnimi obrambnimi programi. Gre za zelo postopno vzpostavljanje zmogljivosti, kjer se bodo upoštevale tudi javnofinančne zmožnosti Republike Slovenije.

Z investicijskim zakonom se bo uredila postopna poraba sredstev v višini 780 milijonov evrov, pri čemer bo letna poraba v prvih dveh letih (2021, 2022) na ravni 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa na ravni 145 milijonov evrov.

Načrtovane investicije, ki se bodo izvajale na podlagi zakona, se nanašajo na sedem različnih skupin opreme in infrastrukture:

  • vojaško letalstvo,
  • bojna vozila,
  • transportna vozila, logistična in medicinska oprema,
  • komunikacijski in informacijski sistem ter kibernetska obramba,
  • infrastruktura,
  • raketna obramba ter
  • pehotno orožje in osebna oprema vojakov.

Kupovali bomo opremo, ki omogoča dvojno rabo,

Tako da se bo vojaške zmogljivosti lahko uporabljalo tudi v primeru naravnih in drugih nesreč, pri reševanju v gorah, prevozih ponesrečencev in novorojenčkov ter podpori drugim državnim organom (helikopterji, taktično transportno letalo, bolnišnica Role 2, transportna vozila in podobno).

Te investicije so bile v večji meri načrtovane že v preteklosti. Z zakonom bomo omogočili njihovo dolgoročno in stabilno financiranje. Ministrstvo bo lahko, kot izvajalec investicij, za njihovo izvajanje sklepalo pogodbe, s katerimi bo prevzemalo obveznosti za več let. Takšna rešitev je nujna, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče ter daljše, tudi večletne dobavne roke.

Nadzor porabe sredstev, ki jih bo zakon zagotovil, bo vzpostavljen na ravni Vlade s potrjevanjem letnih programov investicij in na ravni Državnega zbora z letnim poročanjem o izvajanju zakona.

Varnost je za državo predpogoj za obstoj družbe

Le z varnim okoljem bomo zagotovili pogoje za rast in razvoj vseh drugih ključnih sistemov države, da lahko normalno in varno živimo, delamo in ustvarjamo.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR