Obnovili bomo stavbo na Slomškovi ulici 10 na Ptuju

Minister Boštjan Koritnik je na slovesnosti ob protokolarni primopredaji objekta nagovoril goste in izrazil zadovoljstvo nad doseženim dogovorom z Mestno občino Ptuj ter izpostavil, da ima Ministrstvo za javno upravo veliko izkušenj s sanacijami objektov, ki so varovani kot kulturna dediščina.

 

“Ministrstvo za javno upravo ima namen objekt sanirati v celoti, tudi s statičnega vidika. Sanacija pa bo zagotovila reprezentativen objekt v mestnem središču in hkrati bolj prijazno delovno okolje za zaposlene na Upravni enoti Ptuj ter vse uporabnike storitev.” Boštjan Koritnik, minister za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo bo v letošnjem letu pristopilo k izvedbi nujnih investicijsko-vzdrževalnih del, to je energetski in statični sanaciji objekta. Po primopredaji bo Ministrstvo za javno upravo začelo s pripravo investicijske dokumentacije, vključitvijo projekta v Načrt razvojnih programov, pripravo projektne naloge in izbiro projektanta. Zaradi statične sanacije se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja, zato se v letošnjem letu načrtuje izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev vseh potrebnih soglasij in mnenj, vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in morebiti tudi že njegova pridobitev. V naslednjem letu je predviden začetek projektiranja projektne dokumentacije za izvedbo, predvidoma v drugi polovici leta pa začetek postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del, ki bi z deli lahko predvidoma pričel jeseni 2023. Sanacija bo predvidoma trajala šest do devet mesecev, dela pa bi bila tako zaključena predvidoma do poletja 2024. Ocenjena vrednost gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je 800.000 evrov.

Republika Slovenija je postala večinska lastnica nepremičnine na podlagi pogodbe o brezplačni pridobitvi nepremičnega premoženja z dne 7. 10. 2021, ki je bila sklenjena z Mestno občino Ptuj. Nepremičnino v deležu do 712/1000, ki je predmet primopredaje, in sicer klet, pritličje, 1. nadstropje in mansardo uporablja Upravna enota Ptuj na podlagi Dogovora o prepustitvi v uporabo poslovnih prostorov za delo državne uprave (Upravne enote Ptuj) in Ugotovitvene pogodbe Ministrstva za javno upravo, ki so ju sklenile Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za javno upravo in Upravna enota Ptuj.

»Prenos lastništva bo predstavljal tudi finančno razbremenitev Mestne občine Ptuj, kar bo prineslo občini nekaj prihrankov,« je ob tem še poudaril minister Koritnik.

Preberite še:

Vlada predstavila skoraj 8-milijardni nabor investicij po občinah!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Kakšno je bilo potovanje v Kijev

Radarji po celotni Sloveniji

MR