Obeležujemo dan Civilne zaščite

Prvega marca obeležujemo svetovni dan Civilne zaščite. V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju bo danes ob 13. uri osrednja slovesnost ob Dnevu Civilne zaščite. 

Posameznikom in organizacijam bodo ob dnevu Civilne zaščite izročili priznanja Civilne zaščite za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Komisija za priznanja in nagrade s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je letos potrdila skupaj 264 predlogov za priznanja Civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti jih bomo podelili 40, med drugimi tudi najvišje priznanje na tem področju – kipec Civilne zaščite za življenjsko delo. Preostala priznanja Civilne zaščite bodo podeljena na trinajstih regijskih prireditvah po Sloveniji.

Resolucijo ob 1. marcu, svetovnem dnevu CZ, je sprejela Mednarodna organizacija Civilne zaščite je na svoji 9. Generalni skupščini, ki je potekala 17. in 18. decembra 1990. Tudi Vlada Republike Slovenije je s svojim  sklepom določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Sloveniji.

Namen zaznamovanja svetovnega dneva Civilne zaščite je ta, da bi v javnosti krepili zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati naj bi krepili zavest tudi o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami in poudarili pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.

TM