Nujnost decentralizacije in nevarnost centralizacije ter ukinjanja financiranja zasebnih vrtcev”

Klub županj in županov Slovenske demokratske stranke (SDS) se je včeraj sestal na redni seji v Kidričevem, kjer so obravnavali trenutne izzive, s katerimi se soočajo slovenske občine. Poudarek je bil na potrebi po skupnem delovanju za dobro vseh generacij, od upokojencev do mladih in gospodarstvenikov.

 

Člani kluba so izrazili zaskrbljenost zaradi trenutnih razmer, ki vključujejo energetsko draginjo in potencialno gospodarsko ter finančno krizo. Poudarili so pomen lokalnega gospodarjenja in potrebo po decentralizaciji države, pri čemer so kot eno izmed rešitev predlagali uvedbo pokrajin, ki bi povečale možnosti za pridobivanje evropskih sredstev.

Kritični so bili do trenutne strategije črpanja EU sredstev s strani vlade Roberta Goloba, ki jo obtožujejo za centralizacijo države in skoraj popolno ustavitev črpanja evropskih sredstev za večje projekte. Opozorili so na preusmeritev financiranja od občinskih projektov k financiranju nevladnih organizacij in mehkih vsebin.

Klub je izrazil tudi nezadovoljstvo nad nedavnim dogovorom vlade o zvišanju povprečnin za občine, ki po njihovem mnenju ne upošteva naraščajočih stroškov občin.

Posebno pozornost so namenili tudi zaskrbljenosti staršev otrok v zasebnih vrtcih zaradi informacij o načrtovani ukinitev financiranja s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Klub županj in županov SDS se je odločno postavil proti tej potezi vlade, opozarjajoč, da bi spremembe financiranja lahko vodile v zaprtje zasebnih vrtcev.

Seja kluba je pokazala enotnost in odločenost članov v iskanju rešitev za trenutne izzive, s katerimi se soočajo občine, in v zagovarjanju lokalnih interesov v slovenskem političnem prostoru.

MR