Novi predsednik uprave Perutnine Ptuj postal Enver Šišić

V štirih delovnih dneh po odobritvi prevzema Perutnine Ptuj so bili imenovani novi člani nadzornega sveta in uprave. Ukrajinski MHP je postal največji, več kot 90-odstotni delničar v Perutnini Ptuj. 

Nova uprava Perutnine Ptuj: od leve David Visenjak, Enver Šišić in Yevheniy A. Dranov. Foto: Perutnina Ptuj
Na današnji skupščini Perutnine Ptuj, na kateri je bilo prisotnih 98,72 odstotka delnic z glasovalno pravico, so imenovali pet novih nadzornikov. V nadzornem svetu, ki ga vodi Uroš Ilić, so še Viktoriia Kapeliushna, Maksym Pysariev, Iaroslav Mykhailovskyi in Vitaliy Adamchuk. V nadzornem svetu pa bodo še naprej predstavnik kapitala Simon Černetič ter predstavniki zaposlenih Albina Vrbnjak, Gregor Tkalec in Natalija Veršič.

Nazorni svet se je tudi sestal in imenoval tri člane uprave. Novi predsednik uprave je postal Enver Šišić, člana uprave pa sta še Yevheniy A. Dranov, danes že prevzela vodenje družbe, ter David Visenjak, ki bo mandat začel po razširitvi števila članov uprave. Uprava je bila namreč do zdaj dvočlanska.

MHP sklenil dogovor o prevzemu Perutnine Ptuj

Za skupino MHP je to prva tovrstna združitev v evropskem prostoru. Končni znesek kupnine bo znan po prejemu revidiranih rezultatov družbe Perutnina Ptuj za preteklo leto, ki se je končalo 31. 12. 2018 in v katerem je bil narejen skrbni pregled. Potrebna tržna vrednotenja neto poštene vrednosti sredstev in drugih izračunov združitve poslovnih rezultatov pa še niso zaključena.

Po sklenitvi dogovora je MHP ponovno potrdila svoje zaveze: • ohranjati in izboljšati najvišje lokalne in globalne standarde kakovosti; • ohranjati obstoječa in zagotoviti nova delovna mesa; • na podlagi obstoječega poslovnega modela razširiti proizvodnjo ter razvoj izdelkov in prepoznanih blagovnih znamk Perutnine Ptuj.

Sklenjeno partnerstvo prinaša MHP status najhitreje rastočega proizvajalca perutnine v Evropi

Jurij Kosyuk; foto: MHP

Jurij Kosyuk, direktor MHP Holdinga: »Veseli nas, da smo sklenili dogovor, ter da lahko pričnemo z uresničevanjem naših ambicioznih načrtov, ki prinašajo prednosti zaposlenim, rejcem, lokalni skupnosti ter širši lokalni perutninski industriji. Prepričani smo, da naše partnerstvo prinaša Perutnini Ptuj svetlo prihodnost. Z združitvijo močnega vodstvenega znanja obeh podjetij ter vlaganjem v nove objekte in tehnologije, lahko spodbudimo razvoj proizvodnih lokacij, poglobimo sodelovanje z lokalnimi partnerji ter okrepimo prodajo izdelkov in blagovnih znamk Perutnine Ptuj, hkrati pa krepimo njeno priljubljenost na pomembnih trgih, kjer je prisotna. Sklenjeno partnerstvo prinaša MHP status najhitreje rastočega proizvajalca perutnine v Evropi in predstavlja pomemben strateški korak k doseganju cilja, da postanemo pomemben igralec na mednarodnem trgu perutnine.«

Andrej Zubitski, predsednik upravnega odpora v Skupini SIJ: »V preteklem letu smo v Skupini SIJ na podlagi poslovnih načrtov veliko pozornosti namenili iskanju dolgoročnega strateškega partnerja Perutnini Ptuj. Od vstopa v živilsko podjetje v letu 2015, je Skupina SIJ zagotavljala stabilno lastništvo in finančno sposobnost, dobre vodstvene in poslovne prakse, predvsem pa uspešno poslovanje. Zaradi obsežnih 10-letnih naložb v primarni metalurški oddelek, Skupina SIJ ni imela zadostnega potenciala za sočasne naložbe v Perutnino Ptuj.

Iz tega razloga je bil naš cilj poiskati poslovnega partnerja iz iste panoge, ki bo z vlaganji omogočal nadaljnji razvoj Perutnine Ptuj, hkrati pa ji z ohranjanjem obstoječega poslovnega modela in trajnostnega poslovanja dajal zagon, s katerim bi še naprej skrbel za zaposlene, rejce, lokalno skupnost in preostale deležnike. Veseli nas, da bo Perutnina Ptuj po uspešnem zaključku prodajnega procesa dobila novega strateškega lastnika iz branže – MHP Holding, enega izmed vodilnih mednarodnih živilsko-industrijskih skupin. Hkrati pa smo ponosni, da lahko novemu lastniku predamo podjetje, ki je v dobri kondiciji in bo se veseli nadaljnjega razvoja.«

Enver Šišić; foto: Perutnina Ptuj

Enver Šišić, novi predsednik uprave Perutnina Ptuj je poudaril: »S strateškim vstopom skupine MHP v Perutnino Ptuj bo naše podjetje končno lahko uresničilo vse notranje potenciale, ki smo jih razvijali že več let. Prepričan sem, da bo Perutnina Ptuj s pomočjo novega strateškega lastnika, z zavzetostjo zaposlenih, z dobrim sodelovanjem z rejci ter z zvestobo potrošnikov, ki uživajo naše izdelke, lahko presegla svoje dosedanje okvire delovanja v regiji.«

V Perutnini Ptuj so danes napovedali, da bodo načrte in nadaljnji razvoj skupine Perutnina Ptuj predstavili na priložnostni novinarski konferenci, na kateri bodo predstavili poslovne rezultate za lansko leto.

Vir in foto: Perutnina Ptuj, MHP