Novi način kmetovanja

Ministri za kmetijstvo podprli Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva in se seznanili s pobudo za vzpostavitev reje brez kletk

Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki ga je vodil minister dr. Jože Podgoršek, so ministri obravnavali kmetijske točke. Soglasno so bili sprejeti Sklepi Sveta EU o Akcijskem načrtu za razvoj ekološkega kmetijstva, v katerih je poudarjeno zavedanje držav članic o pomenu ekološkega kmetovanja za zagotavljanje trajnosti evropskega kmetijstva in pridelave hrane v prihodnosti. Glede evropske državljanske pobude »Končajmo dobo kletk« je svet podprl aktivnosti za krepitev dobrobiti živali.

Minister s zvoncem v roki oznanja začetek zasedanja
Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor Svet EU

Cilj Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva je spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov do te stopnje, da se bo do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 % kmetijskih zemljišč, predvideva tudi znatno zvišanje ravni ekološke akvakulture. Minister dr. Podgoršek je ob tem poudaril, da ta sektor lahko za kmete in podeželska gospodarstva pomeni zagotavljanje dohodkov ter ustvarjanje delovnih mest. Poleg tega pa je »ekološko kmetovanje del zelenega prehoda EU in je ključnega pomena za zaščito evropskega okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Novi akcijski načrt bo kmetom v EU zagotovil trajnostno prihodnost«.

Na zasedanju je Komisija podala informacijo o evropski državljanski pobudi »Končajmo dobo kletk«, ki poziva k reji brez kletk za krepitev dobrobiti živali, podpisalo pa jo je 1,4 milijona ljudi po EU.

»Danes smo se ministri pozitivno odzvali na pobudo državljanov EU s podporo prepovedi kletk za številne rejne živali. Reja živali v kletkah je v nasprotju z načeli dobrobiti živali, za katero se osebno zelo zavzemam. To prakso moramo ukiniti, vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi socialne in ekonomske vidike kmetijstva. Trajnostno kmetovanje ni mogoče brez strogih standardov dobrobiti živali,« je poudaril dr. Podgoršek.

Komisija bo izvedla temeljito analizo učinka in pripravila ustrezni zakonodajni okvir, ki bo odgovarjal na zahtevo, izhajajočo iz Strategije »od vil do vilic«, po prehodu na bolj etične in trajnostne sisteme kmetovanja, kar bo eden od ključnih ciljev revizije zakonodaje o dobrobiti živali. Ta naj bi bila zaključena v zadnjem četrtletju leta 2023.

Na videokonferenčnem srečanju s sekretarjem ZDA za kmetijstvo Tomom Vilsackom so ministri razpravljali o izzivih, s katerimi se kmetijstvo sooča zaradi podnebnih sprememb in prehoda na bolj trajnostne prehranske sisteme.

Skladno z ustaljeno prakso je minister dr. Jože Podgoršek Svetu EU predstavil prednostne naloge s področja kmetijstva in ribištva »Skupaj. Odporna. Evropa.«. Te vključujejo novo strategijo EU za gozdove, trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja (digitalizacija in vloga žensk), izboljšanje položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano, biotsko raznovrstnost in označevanje živil (vključno z mešanicami medu). Predsedstvo bo poskušalo zaključiti tudi ključne zakonodajne akte, ki se obravnavajo, vključno z Uredbo o nadzoru ribištva in reformo Skupne kmetijske politike.

DAMIR ŽERAK