Novi kvalitetni projekti za razvoj Haloz

las haloze, projekti, tiskovna

Dobrih 460 tisoč evrov za potrjene projekte

Na majski skupščini LAS Haloze v Cirkulanah je bilo v ospredju potrjevanje projektov iz javnega poziva LAS Haloze EKSRP / ESRR. Skupščina je potrdila 7 predlaganih operacij v skupni višini 247.477 € iz EKSRP. Za ESRR del je potrdila dve predlagani operaciji v skupni višini 227.989 €.
Lokalna akcijska skupina Haloze 16. januarja letos objavila 1. JP za izbor operacij LAS Haloze –EKSRP (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) in 15. februarja 2017 še JP za izbor operacij LAS Haloze – ESRR (Evropskega sklada za regionalni razvoj). Na prvi javni poziv je prispelo 20 vlog in po administrativnih dopolnitvah ter ocenjevanju administrativne komisije po splošnih merilih 2 vlogi nista bili skladni z javnim pozivom in sta bili zavrženi, ostalih 18 je ocenjevala ocenjevalna komisija glede na specifična merila. Vseh 18 administrativno popolnih vlog je podalo vloge v skupni višini dobrih 875 tisoč evrov €, za sofinanciranje v višini dobrih 574 tisoč evrov.

Skupaj v vseh vlogah sodeluje 34 partnerjev iz LAS Haloze. Vloge, ki so bile ocenjene z več kot 40 točk so upravičene do sofinanciranja in kvalitetno prispevajo k Strategiji lokalnega razvoja LAS Haloze.

Na JP – ESRR – februar 2017 so do zaprtja poziva 31.3.2017 prispele 3 vloge, ki jih je prav tako ocenila ocenjevalna komisija. Vloge so prispele v skupni vrednosti dobrih 455 tisoč evrov ter zaprosile za sofinanciranje 308.188 evrov. Razpisanih sredstev za ESRR LAS Haloze je bilo 250.000 €. Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 8. seji 13. aprila s sklepom potrdil 7 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 247.477 € in še dodatno 4 operacije na rezervno listo iz sklada EKSRP ter 2 operaciji za sofinanciranje iz sklada ESRR v višini 227.989 €. Te operacije je UO tudi predlagal za potrditev tudi skupščini, ki je  bila 18. maja v Cirkulanah.

Skupščina LAS Haloze je za sofinanciranje potrdila naslednje operacije

Haloze, sveta Ana, foto: arhiv DVSH

Potrjene operacije za sofinanciranje iz sklada EKSRP: Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev, projekt na območju občin Cirkulane, razvij ekološke kmetije Ajda na območju občini Videm, Srednjeveški križniški viteški program na območju občine Gorišnica, restavracija Janževina na Janškem Vrhu, Povečanje razpoznavnosti kulturne dediščine na Ptujski Gori – Vinoteka Ptujska Gora, Posodobitev infrastrukture vinogradniških kmetij Pungračič, Pajnkiher in Plajnšek, ŠD Rim Zunanja balvanska plezalna stena.

Rezervna lista operacij za sofinanciranje iz EKSRP: občina Žetale Revitalizacija Vukove domačije, občina Zavrč, PGD Zavrč, ISM Vuzem d.o.o. Medgeneracijski vadbeni center, TD Podlehnik Gradnja oz. ureditev etnološkega muzeja, občina Gorišnica Sokova domačija – nujna vzdrževalna dela na mlinu. Potrjene operacije za sofinanciranje iz sklada ESRR: Osnovna šola Majšperk, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Žetale, OŠ Podlehnik, OŠ Videm, občina Podlehnik, občina Žetale, občina Videm, Občina Majšperk, občina Cirkulane, občina Zavrč v projektu Haloški radovedneži, Vinarska zadruga Haloze, KGZS zavod Ptuj, KGZS zavod Maribor, DVS Haloze v skupnem projektu Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz.

Podrobnejše informacije bodo na torkovi tiskovni konferenci

Vodilni partner je vse operacije, potrjene na skupščini poslal še na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), oziroma na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Več aktualnih informacij v zvezi s projekti LAS Haloze in novimi roki za nove projekte bodo odgovorni predstavili na tiskovni konferenci, ki bo prihodnji torek, 30. maja, ob 11. uri na sedežu LAS Haloze, PRJ Halo v Cirkulanah.

TM, Vir: PRJ Halo