Noveli zakonov o tujcih in zaposlovanju odpirata vrata zlorabam sistema in zmanjšujeta nadzor

31Novi zakoni o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so bili sprejeti v državnem zboru po burni razpravi. Ti zakoni omogočajo poenostavljeno pridobivanje dovoljenj za prebivanje in zaposlovanje tujcev ter dodatno odpirajo polje zlorab sistema. Vendar pa so poslanci poslanske skupine SDS izpostavili pomanjkljivosti zakonov.

 

Mag. Branko Grims je izpostavil, da gre zakon o tujcih v napačno smer, saj bi morali nadzor nad zlorabami okrepiti, ne pa varovalke odstranjevati. Poleg tega je opozoril na zamik izvajanja pogoja znanja slovenskega jezika, ki je temelj narode, kulture, identitete, ter da bo zakon tudi bolj ohlapen in se bo oddaljeval od evropske smeri.

Tudi Andrej Kosi je opozoril, da uveljavitev jezikovnih pogojev zakon zamika za leto in pol, kar je sporno. V Nemčiji mora biti pogoj A1 izpolnjen pred vstopom v državo.

Žan Mahnič je dodal, da če tujec nima volje po integraciji, se ne bo integriral, ter da bi morali določene pogoje za prebivanje in delo tujcev izpolniti. Anja Bah Žibert pa je opozorila na metanje peska v oči s strani koalicije glede strategije ter na zlorabe pravic iz sistema socialnega zavarovanja, ki bi jih bilo treba preprečiti.

Kljub tem argumentiranim pripombam poslanske skupine SDS ter nesoglasjem v koaliciji so bili zakoni sprejeti, vendar pa so se pojavile pomisleki o možnih zlorabah sistema ter o dvojnih merilih za slovenske državljane in tujce.

MR