Nove osebne izkaznice

Osebna in zdravstvena izkaznica v enem.

V petek, dne 25. 3. 2022, je zadnji dan, ko bomo še lahko sprejeli vlogo za izdajo osebne izkaznice na trenutnih (starih) obrazcih, zaradi prehoda na dopolnjen informacijski sistem za sprejem novih osebnih izkaznic.

V skladu z navedenim bomo vloge za izdajo osebnih izkaznic v petek 25. 3. 2022 izvajali samo do 10.00 ure.

Obstoječe osebne izkaznice, ki so izdane na starih obrazcih, bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti. Z dnem 28. 3. 2022 bodo upravne enote pričele izdajati nove osebne izkaznice – biometrične in elektronske osebne izkaznice.

Državljanom, ki bi na navedeni dan (25. 3. 2022) nujno potrebovali identifikacijski oziroma potovalni dokument,  lahko nemoteno zagotovimo izdajo potnega lista.

Na Upravni enoti Ptuj bomo imeli dodatne uradne ure za vložitev vloge za izdajo osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj v četrtek dne, 31. 3. 2022, od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 15. ure, ter v soboto dne, 2. 4. 2022, od 8. ure do 12. ure.

Za obisk v času dodatnih uradnih ur se ni potrebno predhodno naročiti.