Nižje položnice za elektriko

Vlada je na današnji seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi. S temi akti skušamo omiliti posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Vlada je predlagala ukrepe, ki naslavljajo vse in dodatne ukrepe za najbolj ranljive skupine.

 

Finančna pomoč najbolj prizadetim upravičencem: upokojencem, invalidom… v višini 150 eur+50 eur za velike družine, prihodnje tri mesece za 30 do 40 % nižje položnice za elektriko. Pomoč podjetnikom in gospodarstvu. Nižje trošarine na pogonska goriva, plin, kurilno olje in elektriko. Pri 1000 litrih kurilnega olja ca.100 eur nižji strošek.

Prvi ukrep je oprostitev plačevanja omrežnine za tri mesece. Skupaj z nižjimi trošarinami se bo znesek na položnicah znižal za 30 do 35 %.

Znižujejo se tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje. Del stroškov bo krit iz dobička podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo.

MR