Nevarnosti zlorabe alkohola in substanc med mladimi begunci in migranti

V Srbiji sofinancirana EU Pobuda za zdravje otrok beguncev in migrantov (RM Child-Health Initiative) podpira delo UNICEF-a, ki vključuje in gleda onstran zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Iniciativa za zdravje otrok RM omogoča Inštitutu za duševno zdravje s podporo UNICEF-a, da oceni tveganja, obseg in naravo uživanja snovi med otroki in mladostniki iz begunskih in migrantskih skupnosti, da bi obveščal o prihodnjih preventivnih prizadevanjih.

 

Ta vrhunska terenska raziskava je odgovor na zaskrbljenost glede zdravstvenega stanja mladih, ki živijo v begunskih in migrantskih centrih, kot poročajo srbske oblasti. Njegov namen je raziskati naravo njihove ranljivosti in njihove strategije za reševanje njihovih težav ter pomagati strokovnjakom podpreti mlade begunce in migrante, ki uživajo – in zlorabljajo – alkohol in droge. Raziskava bo usmerjala razvoj materialov in krepitev zmogljivosti za zdravstvene delavce in delavce v skupnosti, ki so v rednem stiku z mladimi begunci in migranti, ter jim pomagala pri prepoznavanju in spopadanju s tveganji zlorabe substanc ter povezovanju otrok in mladih s podpornimi službami.

Raziskovalka Jelena Vasić deli svoje vtise o dosedanjem delu.

“Naj poskusim opisati naše izkušnje in izzive pri pripravi in izvajanju raziskav o razširjenosti uživanja alkohola in substanc ter psihološki vpliv, ki ga je to imelo med mladimi begunci in migranti v Srbiji.

Naš prvi korak – in prvi večji izziv – je bil pregled obstoječe literature na to temo. Soočili smo se s pomanjkanjem podatkov o preventivnih ukrepih oziroma intervencijah za boj proti zlorabi alkohola in substanc med mladimi begunci in migranti. Jasno je bilo, da bomo težko našli standardizirane instrumente za oceno tega specifičnega problema. Zato smo morali uporabiti instrumente, ki so bili standardizirani za splošno populacijo otrok in mladostnikov, in smo jih poskušali čim bolj prilagoditi otrokom beguncem in migrantom.

Terensko delo je bilo drugi izziv glede na veliko raznolikost jezikov, ki jih govorijo otroci in mladostniki med begunsko in migrantsko populacijo. V dveh begunskih/migrantskih centrih v Bogovadži v osrednji Srbiji in Krnjači v Beogradu je bilo anketiranih 184 otrok in mladostnikov, starih od 11 do 18 let, od tega 155 (okoli 84 odstotkov) moških. Medtem ko jih je bila večina iz Afganistana, so govorili različna narečja, zato smo morali najti način, kako prilagoditi anketo, da bi dosegli vse. Prevajalci in kulturni mediatorji so nam pomagali, da smo anketo uspešno prilagodili, da bo delovala za otroke, ki govorijo v različnih narečjih.
Ker smo se osredotočali na otroke, stare od 11 do 18 let, smo jih močno poskušali motivirati za sodelovanje v naši anketi, ki je združevala izpolnjevanje vprašalnika z intervjujem. Tudi tokrat so bili ključni kulturni mediatorji, ki so staršem in otrokom razložili namen in pomen te ankete. Nato smo morali najti način, kako udeležencem omogočiti dejansko sodelovanje, kljub visoki stopnji nepismenosti v tej populaciji. Zato smo organizirali simultano prevajanje, pri čemer so udeleženci s pomočjo prevajalcev in tolmačev izpolnjevali vprašalnik. Ta pristop je anketarjem omogočil, da odgovorijo na vsa vprašanja ali po potrebi razjasnijo katero koli temo. Še več, zelo smo se zavedali, da lahko vprašanja, povezana s težavami v duševnem zdravju in travmatičnimi izkušnjami, pri otrocih sprožijo nekakšno reakcijo. Da bi zmanjšali morebitna tveganja, so bili anketarji vsi stanovalci na psihiatriji, ki so lahko prekinili raziskavo in opravili psihološke intervencije, če so ugotovili, da je to potrebno.

Glede na to, da pripadnike begunske in migrantske populacije občasno zaslišuje policija in ker v njihovi kulturi obstajajo določene omejitve in tabuji glede uživanja alkohola in substanc, smo domnevali, da bi otrokom in mladostnikom iz teh družin lahko bilo težko odgovoriti na naše vprašanja. Zato smo jim zagotovili, da bodo njihovi odgovori anonimni. Kljub temu smo se morali do določene mere soočiti z določenim odporom.

Na splošno je bila ta izkušnja edinstvena in tako dragocena. Zahtevala je, da smo postali veliko bolj senzibilizirani za kulturne in družbene norme mladih beguncev in migrantov. Največji izzivi v tej raziskavi so bili povezani z iskanjem najučinkovitejšega metodološkega pristopa. Upajmo, da bodo naše izkušnje v pomoč bodočim raziskovalcem na tem področju.
Zdaj se soočamo s še enim izzivom: združiti vse raziskave, analizirati ugotovitve in razviti izvedljiva, praktična priporočila, ki bodo tem zelo ranljivim otrokom pomagala preprečiti nevarnosti in škodo, ki jo povzročajo zloraba alkohola in substanc.”