Nevarni kupčki: Nepobrani pasji iztrebki predstavljajo grožnjo za zdravje in javni red

Kmalu bomo dočakali vremensko otoplitev in sprehode po toplem spomladanskem soncu. Hkrati bomo prepogosto naleteli na nepobrane pasje iztrebke, ki so jih za svojimi hišnimi ljubljenčki nepobrane pustili  njihovi lastniki. Ne gre zgolj za posamezne kupčke pasjih iztrebkov, ki so skriti v grmovju, ampak so z njimi posejane zelenice, otroška in športna igrišča, sprehajalne steze in celo mestne ulice in trgi in se jim je pogosto težko izogniti.

V raziskovalni nalogi v zvezi s pasjimi iztrebki, ki jo je pripravil Krištof Križanec leta 2015, v kateri je med analiziral 48 vzorcev pasjih iztrebkov in ugotovil, da se v 27 vzorcih nahajajo jajčeca zajedavcev, kar  predstavlja 56 % od skupnega števila vzorcev, od tega je bilo 22,22 % vzorcev okuženih z dvema vrstama parazitskih jajčec (vir: Raziskovalna naloga Krištof Križanec, 2015).

Iz teh izsledkov je nedvoumno jasno, da se zaradi nepobranega pasjega iztrebka bolnega psa lahko okuži tudi drugi zdravi pes, da ne govorimo o zdravi igri otrok na zelenicah, v parkih in na otroških igriščih.

Občinski redarji izvajajo naloge kot uniformirane osebe, zaradi njihove prepoznavnosti pa je težko ugotoviti kršitve ne pobiranja pasjih iztrebkov.

Nadzori nad vodniki psov so stalnica in se izvajajo ob rednih obhodih predvsem v poznih večernih in jutranjih urah. Pri delu je ugotovljeno, da ima večina vodnikov psov pri sebi vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov, vendar je vprašanje, ali bo pasji iztrebek pobran, če ne bo v bližini nadzornih organov ali drugih občanov. V prvih spomladanskih dnevih bodo občinski redarji nadzor še poostrili in zaradi opustitve obveznosti vodnika ali lastnika psa zoper kršitelje ostreje ukrepali. Obveznost vodnikov psov, da morajo imeti pri sebi vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov in tudi pobirati iztrebke, je določena v predpisih lokalne skupnosti, ki ureja javni red in mir na območju posamezne občine.

Zakon o zaščiti živali v tretjem odstavku 11. člena določa, da mora skrbnik psa na javnem kraju zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.

V tretjem odstavku 46a. člena ZZZiv je določeno, da se z globo od 200 do 400 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s to določbo.

Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva SOU SP

Vir: www.ptuj.si