Moratorij na kredite. Foto: pixabay.com

Spodnje Podravje ima veliko obmejnih občin, kjer so na voljo nepovratne finančna sredstva za podjetja.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID 1«.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 5 milijonov evrov. 

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za ponovni zagon poslovanja podjetij v obliki nepovratne pomoči za naložbe, zunanje storitve in plače.

Javni razpis bo podprl ponovni zagon podjetij in omogočil ohranitev obstoječih delovnih mest v obmejnih problemskih območjih v Sloveniji. S podporo bo mogoč ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z več kot 10 in manj kot 50 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja zaradi narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo. Z razpisom bo možen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR