Neizpolnjene obljube o decentralizaciji: Lenartova odločna kritika na neaktivnost vlade

Poslanec Jožef Lenart je javno izrazil kritiko do Vlade Republike Slovenije zaradi po njegovem mnenju nezadostnega napredka v decentralizaciji države. Kljub obljubam koalicijskih partnerjev med volilno kampanjo 2022 in po oblikovanju vlade, da bodo preselili sedeže nekaterih državnih organov in agencij iz Ljubljane v druga mesta, kot je Maribor, se je po Lenartovem mnenju premalo zgodilo v tej smeri.

 

V pisnem poslanskem vprašanju je Lenart izpostavil neenakomeren regionalni razvoj in infrastrukturno zanemarjanje severovzhodnega dela Slovenije, omenil pa je tudi problematiko izseljevanja s podeželja in slabe cestne povezave v tej regiji. Izpostavil je, da je bila v koalicijskem programu izrecno omenjena pospešitev vzpostavitve regij in prenova zakonodaje s področja regionalnega razvoja.

Lenart je kritiziral tudi ukinitve nekaterih državnih organov in projektov, ki so bili pomembni za razvoj severovzhodnega dela države, in izrazil razočaranje nad politiko, ki vodi do večje centralizacije.

Med drugim je predlagal, da bi lahko sedež enega ministrstva v celoti preselili v Maribor, Ptuj, Koper, Novo mesto, Celje ali Mursko Soboto, s čimer bi pokazali resnost namere o decentralizaciji.

V svojem vprašanju Vladi Republike Slovenije je Lenart postavil več konkretnih vprašanj, med drugim zakaj vlada ne sledi zastavljenim ciljem decentralizacije, katere organe je preselila iz Ljubljane, kakšni so načrti za ustanovitev pokrajin in kako namerava vlada prenehati izvajati centralizacijo ter začeti obljubljeno decentralizacijo in debirokratizacijo države.

MR