Nalezimo se dobrih navad. Cepimo se!

Nalezimo se dobrih navad.

NIJZ je zagnal kampanjo za cepljenje proti COVID-19, ki poteka pod enotno celostno grafično podobo z geslom »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«.

 

Vzpostavljena je samostojna spletna stran www.cepimose.si, namenjena tako splošni kot tudi strokovni javnosti. Spletna stran objavlja sveže novice, predstavlja načrt cepljenja in podaja pravočasne informacije o številu opravljenih cepljenj in izvajanju cepljenja, dobavi cepiv, cepilnih centrih in neželenih učinkih. Strokovnjaki odgovarjajo na najpogostejša vprašanja, posebni deli so namenjeni informacijam o cepivih, delovanju cepiv in zdravstvenim nasvetom ter objavi izsledkov raziskave o pandemski izčrpanosti. V skladu s posameznimi fazami promocije cepljenja bo potekalo tudi obveščanje o organizacijskih in izvedbenih vidikih cepljenja.

 

MR