Najpogostejše kršitve ukrepov! Koliko so jih kaznovali in zakaj! Odkrili odprte gostilne, prirejanje zabav in kolin!

Naj ostane v teh dneh doma kdor le more. Foto: Pixabay

Zdravstveni inšpektorat je v času od 30. novembra do vključno 6. decembra opravil 1.341 nadzorov v zvezi z obvladovanjem COVID-19. Izrečenih je bilo 22 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 164 opozoril in 9 upravnih ukrepov. Inšpektorat je prejel 82 prijav, kar ustreza povprečju zadnjih nekaj tednov.

 

Kot je pojasnila Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata, je bilo v dejavnosti gostinstva opravljenih 217 nadzorov in izrečena 1 prekrškovna sankcija ter izdanih skupno 12 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti, kozmetičnih in frizerskih salonov, cvetličarn, knjižnic in drugih storitvenih dejavnosti, je bilo opravljenih 308 nadzorov in izrečenih 5 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, izdanih skupno 14 opozoril, 1 odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti in 1 upravna odločba.

Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 548 nadzorov in izrečenih 16 prekrškovnih sankcij ter 140 opozoril po Zakonu o prekrških. V večstanovanjskih stavbah je bilo opravljenih 268 nadzorov, izrečenih pa 5 opozoril.

Iz poročila je razvidno, da je bilo številčno največ nadzorov opravljenih na javnih mestih, kjer je bilo ugotovljenih tudi največ neskladnosti. Te se še vedno nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask, še vedno pa je bilo tudi nekaj primerov ljudi, ki maske sploh niso imeli.

Težava so prednovoletni zaključki kot izobraževanja

Inšpektorji so pri izvajanju nadzora zaznali še nekatere druge primere, na katere je Potza posebej opozorila:

  • zbiranje delavcev pred vhodi večjih podjetij, medtem ko čakajo na vstop, ni pa bila zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja,
  • zbiranje otrok na igriščih, na kar se je nanašalo večje število prijav,
  • zabave v študentskih domovih,
  • oglaševanje frizerskih storitev na letakih, razdeljenih v več stanovanjskih objektih,
  • več prijav se je nanašlo tudi na delovanje fitnes centrov,
  • med prijavami izstopa primer mlajše družine, ki redno vabi k sebi domov druge obiskovalce, s čimer vabi na druženja v zasebnem prostoru,
  • pojavljajo se objave na družbenih omrežjih in spletnih naslovih, s katerimi se posamezniki hvalijo z organizacijo druženj in zabav ter objavljajo fotografije udeležencev, ki ne spoštujejo ukrepov in priporočil,
  • pojavljajo se vabila na druženja v zasebnih prostorih in na prednovoletne zabave podjetij, uradno z namenom »izobraževanja«.

Potza je predstavila tudi poročilo Združenja mestnih občin Slovenije o nadzorih občinskih redarstev, ki se nanašajo na čas od sprejetja PKP5, torej ne le na zadnji teden. Iz poročila izhaja, da so redarji obravnavali 1511 primerov in izrekli 416 opozoril. V 21 primerih je bil izdan plačilni nalog. Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami v poročilu navajajo kršitev prepovedi zbiranja, tudi na notranjih dvoriščih stanovanjskih blokov, neuporabo zaščitne maske na javnih površinah ter nedovoljeno prehajanje med občinami.

Med inšpektorati izstopa še tržni, kjer so opravili nadzor pri 199 subjektih, od tega je bila pri 53 ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupno je bilo izrečenih 43 opozoril, v 8 primerih pa je bilo opravljanje dejavnosti prepovedano z upravno odločbo. Zaradi opravljanja trgovinske dejavnosti kljub začasni prepovedi je bila izdana tudi ena odločba o prekršku z izrekom globe v višini 4.400 EUR. Izdani so bili še 3 opomini, od tega 2 zaradi opravljanja dejavnosti kljub prepovedi in 1 zaradi nezagotavljanja ustrezne razdalje (30 mna posamezno stranko).

V zadnjih sedmih dneh, od petka, 4. decembra, do danes, so policisti ob opravljanju rednih nalog iz svoje pristojnosti opravili nadzore na 16.341 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov, dnevno v povprečju več kot 2.300 nadzorov. Prejeli so 169 prijav občanov o domnevnih kršitvah odlokov in opravili nadzore, je podatke predstavil namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Izrekli so 897 opozoril in izdali 543 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V večini primerov gre za kršitve odloka o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanja občin, nošnje maske. V 11 primerih so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista).

Odkrili odprte gostilne in prirejanje zabav

Pečjak je predstavil nekatere primere kršitev. Minuli konec tedna so v Ljubljani prejeli več klicev občanov, da se v parkih pri igrah na snegu družijo večje skupine ljudi. Otroci so se sankali, odrasli pa so se družili med seboj in pri tem niso uporabljali zaščitnih mask. Policisti so v Metliki ugotovili delovanje dveh gostinskih lokalov. Ugotovili so tudi več kršitev javnega reda in miru, predvsem zaradi izvajanja zabav, kjer so policisti ugotovili tudi kršitev prepovedi zbiranja. Kršitev odlokov zaznavajo tudi pri obravnavi prometnih nesreč. Policisti so bili pozorni tudi na druženja v zidanicah in ugotovili nekaj kršitev, npr. v krajih Trebnje in Črnomelj ali pri izvajanju opravil, kot je izdelovanje kolin.

Preberite še:

OMILITEV UKREPOV! Velja od torka 15.12.2020 do srede 23.12.2020! Ponovno odprte trgovine, potniški promet, gibanje med občinami…

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Priprava PKP7! Kaj prinaša? Omejitev ukrepov!
Laži glede koronavirusa se hitro širijo!

 

MR