Mestna Občina Ptuj je izdala poziv za izbor kmetije leta 2020 v MO Ptuj

Kdo se lahko prijavi?

Na poziv se lahko prijavijo prebivalci Mestne občine Ptuj, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

 • kmetijstvo je glavna panoga,
 • kmetijo vodijo kmečki zavarovanci,
 • kmetija mora biti v Mestni občini Ptuj,
 • kmetija mora imeti mladega gospodarja,
 • kmetija mora imeti tradicijo kmetovanja,
 • urejenost kmetije.

Ocenjevalo se bo pet sklopov:

 • ekološko in tehnološko varčno kmetovanje,
 • gospodarjenje na kmetiji,
 • ohranjanje tradicije življenja na vasi,
 • arhitektura in urbanizem,
 • zunanja ureditev kmetije.

Način in rok prijave

Prijave sprejemamo pri Slavici Strelec, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj – Kmetijska svetovalna služba, Ormoška c. 28, Ptuj, tel. 749 36 45 in pri Alenki Bezjak, Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, tel. 748 29 42.

Rok za prijavo je do vključno 20. julija 2020. Na izbor lahko kmetijo prijavijo lastniki ali kdorkoli, ki meni, da v njegovi okolici obstaja ekonomsko trdna, ekološko usmerjena, urejena in z okoljem skladna kmetija.

Prijavljene kmetije bo na terenu v juniju ocenjevala komisija, v kateri bodo predstavniki Kmetijske svetovalne službe, Biotehniške šole Ptuj in Mestne občine Ptuj.

Izbrana kmetija bo simbolično nagrajena in razglašena v okviru programa Dobrote slovenskih kmetij.

Vse nadaljnje informacije dobite na naslovu: Mestna občina Ptuj,
Oddelek za gospodarske dejavnosti,
Mestni trg 1, tel: 748 29 42, e-pošta: [email protected]