Načrtovani izvedbeni in strateški razvojni ter trajnostni projekti DEM na območju spodnje Drave

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) je predstavila svoje načrtovane projekte, ki bodo prispevali k trajnostnemu razvoju območja spodnje Drave v prihodnjih letih. Med ključnimi projekti so rekonstrukcija hidroelektrarne Formin, postavitev sončne elektrarne na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin ter trajnostno upravljanje s sedimenti Ptujskega jezera.

 

Rekonstrukcija hidroelektrarne Formin bo izboljšala varnost in zanesljivost obratovanja elektrarne, ki je bila zgrajena leta 1978. Postavitev sončne elektrarne na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin bo povečala proizvodnjo obnovljive energije, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Trajnostno upravljanje s sedimenti Ptujskega jezera bo zagotovilo ohranjanje koristne prostornine za pridobivanje energije, hkrati pa bo izboljšalo izvajanje sekundarnih funkcij in ekološki potencial vodnega telesa.

Družba DEM bo sodelovala z različnimi deležniki, vključno z lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in raziskovalnimi institucijami, da bi skupaj razvijali in uresničevali projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju območja spodnje Drave. Načrtovani projekti so del širše strategije za doseganje zavez Slovenije v okviru Evropske unije in Pariškega sporazuma glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in spodbujanja obnovljivih virov energije.

MR