Na Ptuju višje cene vrtca

Cene vrtca bodo v Mestni občini Ptuj z aprilom v povprečju višje, po prvih izračunih okrog 8 evrov, tako je na včerajšnji seji potrdil mestni svet po več mesecih usklajevanj med občino in Vrtcem Ptuj.

Na včerajšnji seji so mestniki svetniki razpravljali o predlogu uskladitve cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj, ki ga obiskuje skoraj tisoč otrok, med njimi je 18% otrok iz okoliških občin. Mesečna cena programa predšolske vzgoje za prvo starostno obdobje v Vrtcu Ptuj bo znašala 497,82 evra. Mestni svetniki so med drugim sprejeli še odredbo o ureditvi brezplačnega kratkotrajnega parkiranja v središču mesta, s čimer je Ptuj pridobil 15 tovrstnih parkirišč.

Nesoglasja okoli cen v vrtcu usklajena, potreben bo nov investicijski cikel

Kot so sporočili iz vodstva ptujske občine si bo občina tudi v prihodnje prizadevala, da bo čim več otrok iz občine vključenih v vrtec, da bo ohranjen nivo kakovosti storitev ter da bo cena optimalna. Zaradi problematike pri določanju cene normativnega števila otrok in cene programov v ptujskem vrtca sta se MO Ptuj in vodstvo vrtca posvetovala tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Slednje je potrdilo, da je normativno število 1030 otrok pravilno oblikovano glede na vrste oddelkov in je osnova za izračun cene programov. Pri oblikovanju oddelkov je vrtec najprej dolžen upoštevati prostorski normativ.

Priporočilo k racionalizaciji stroškov poslovanja vrtca

K temu je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodalo še priporočila, ki bi pripomogla k racionalizaciji stroškov poslovanje vrtca, posledično pa nižji ceni programa. To bi lahko dosegli z optimalnejšo organizacijo dela, delovnega časa, izmenskega dela ter z drugimi ukrepi. Mestna občina Ptuj, ki je ustanoviteljica Vrtca Ptuj, se bo zavzemala, da vodstvo vrtca v čim krajšem času preveri in realizira podane predloge ministrstva. Vrtec Ptuj spada med največje v državi, obiskuje pa ga velik del otrok iz okoliških občin. Zaradi velikega interesa po vpisu otrok vrtec potrebuje nov investicijski ciklus, ki bo zagotovil dovolj prostora, primerno opremo, kakovostne programe ter primerno ceno storitve.

Utrinek iz Vrtca Ptuj. Fotografija je simbolična. Foto: TM

15 parkirnih prostorov za brezplačno kratkotrajno parkiranje

V skladu z napovedmi so v MO Ptuj uredili tudi parkiranje v delu starega mestnega jedra. Dolgoročno se bo promet v mestnem jedru sicer zmanjševal, več površin pa bo namenjenih pešcem in kolesarjem, so pojasnili v vodstvu občine, ki je Mestnemu svetu tudi predlagalo, da se zaradi dejavnosti, ki se odvijajo v tem delu mesta, zagotovi 15 parkirnih prostorov za brezplačno kratkotrajno parkiranje. 12 parkirnih mest je namenjeno avtomobilom, 3 so za motorna kolesa, dodana pa bodo še stojala za kolesa, so sporočili iz ptujske občine.
Foto: TM