Na Ptuju sprejem zlatih maturantov

V ptujski mestni hiši je v začetku tedna ptujska županja Nuška Gajšek čestitala zlatim maturantov ptujskih srednjih šol za šolsko leto 2018/19. Maturantom je ob uspehu v imenu ravnateljev ptujskih srednjih šol čestital Rajko Fajt, ravnatelj Srednje elektro in računalniške šole Ptuj.

Utrinek s slavnostnega sprejema v ptujski mestni hiši; foto: arhiv MO Ptuj
Za najbolj zavzete in vedoželjne ptujske srednješolce, ki so z jasno postavljenimi cilji srednješolsko izobraževanje oplemenitili z nazivom zlati maturant, je Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj, pripravila sprejem, na katerem jim je osebno čestitala in zaželela, da bi tudi v prihodnje njihova iskra našla pravo netilo. Najboljši dijaki minulega šolskega leta so v spomin na Ptuj in sprejem prejeli grb mesta Ptuj na steklu.
V kulturnem programu sta nastopila Dora Mertelj in Mateja Škafar na klavirju. Foto: arhiv MO Ptuj

Zlati maturanti splošne in pokline mature, tudi diamantni maturant

Zlati maturanti ptujskih srednjih šol v lanskem letu, ki so opravili splošno maturo so: Tea Korošec, Julija Menoni, Vita Pernat, Mitja Koderman, Tilen Kröpfl in Jana Meško (vsi Gimnazija Ptuj) in dijaki, ki so najbolje opravili poklicno maturo: Kaja Grofelnik, Nik Štebih in Laura Štebih (vsi Biotehniška šola Ptuj); Mateja Topolovec, Aneja Bohinec in Severina Pal (vse Ekonomska šola Ptuj).

Zlati maturanti ptujskih srednjih šol v lanskem letu; foto: arhiv MO Ptuj

Zlata maturanta Elektro in računalniške šole sta Simon Sambolec in Tomaž Vidovič, ki je postal tudi diamantni maturant.

Za zlate maturante Mitja Kodermana, Tomaža Vidoviča in Tilna Kröpfla iz hajdinske občine je sprejem v avgustu pripravil tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Foto: TM
Mateji Topolovec iz občine Videm, zlati maturantki ptujske ekonomske šole, je na sprejemu v občini Videm čestital tudi videmski župan Branko Marinič s sodelavci. Foto: TM

Foto: arhiv MO Ptuj, TM