Na Ptuju o slovenski kmetijski zemljiški politiki

Kmetijstvo, Ptuj, kmetijska zemljiška politika

Na Ptuju prvi od regijskih posvetov kmetijskega ministrstva.

Na Ptuju o možnostih prenove zemljiške politike

Potem ko je minister za kmetijstvo Dejan Židan februarja na ljubljanski biotehniški fakulteti s sodelavci predstavil strokovne podlage za prenovo kmetijske zemljiške politike, je ministrstvo včeraj, 20. marca na Ptuju začelo serijo regijskih posvetov.

Strokovna podlaga podaja tri možne modele (povzeto po strokovni podlagi) pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči.

Včerajšnji posvet, eden od šestih, ki jih pripravlja kmetijsko ministrstvo in so ga organizirali na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, je bil zelo dobro. Na posvetu sta državna sekretarka mag. Tanja Strniša in dr. Andrej Udovič predstavila tri modele pravne ureditve področja kmetijske zemljiške politike. Ministrstvo bo v naslednjih mesecih na to temo organiziralo tudi regijske posvete v Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici in Kranju.

Vir: STA, KGZS

Foto (Vir: PeTv)