Na Ptuju danes vendarle odprli prispele ponudbe za projekt mestne tržnice

Danes so na Mestni občini Ptuj odprli prispele ponudbe za projekt Ureditev mestne tržnice, in sicer štiri, od tega je bila ena brez dokumentacije, oziroma prazna.

Kot so sporočili iz ptujske občine bo občina vse nadaljnje postopke v zvezi z izbiro ponudnika za ureditev mestne tržnice vodila v skladu z zakonom, transparentno in gospodarno.

Prav zato bo strokovna komisija v naslednjih tednih ponudbe podrobno pregledala in na podlagi meril, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, izbrala ekonomsko najugodnejšo, so zapisali v izjavi za javnost.
Ponudniki, ki so oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da jih v ustreznem roku primerno dopolnijo. V ptujski občini zagotavljajo, da se bodo potrudili, da bo postopek izbire končan čim prej. Z ureditvijo tega dela mesta bodo na Ptuju preuredili pomemben del zgodovinskega mestnega jedra, tako, da bo privlačno za prebivalce in obiskovalce, hkrati pa bodo izboljšati pogoje za tržnično dejavnost in pridobiti nov prireditveni prostor v samem srcu Ptuja.
Ponudbe so oddali (po vrstnem redu kronološko):
PODJETJE SMC, d. o. o. / (ponudba je bila prazna)
KPL, d. o. o., in Makro 5, d. o. o. (partner) 5.071.094,00
CGP, d. d., in CP Ptuj, d. d. (partner) 6.474.221,72
Javne službe Ptuj, d. o. o., Hermes GP, d. o. o. (partner) 4.536.246,05
MO Ptuj, foto: arhiv MO Ptuj