Na Ptujskem postavljeni novi ulični zbiralniki za stare aparate

Prebivalci občin Juršinci, Gorišnica, Hajdina in Markovci bodo od danes naprej še lažje oddajali svoje nedelujoče e-naprave in odpadne baterije, saj so na sedmih ekoloških otokih dobili ulične zbiralnike za zbiranje tovrstnih odpadkov.

Direktor družbe ZEOS in župan občine Dornava pri podpisu pogodbe
Predstavljeni so bili na današnjem dogodku pred Komunalnim podjetjem Ptuj na Ptuju, tri dodatne tovrstne ulične zbiralnike pa so danes postavili skupaj z Javnimi službami Ptuj v občini Dornava. Od leta 2016 je v Mestni občini Ptuj postavljenih že 18 takih zbiralnikov, širom Slovenije pa kar 650. Ulične zbiralnike postavlja družba ZEOS, ki je nosilka projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj.

V družbi ZEOS so začeli odpadno električno in elektronsko opremo prevzemati pred trinajstimi leti. Ozaveščenost javnosti je v primerjavi z Evropo nadpovprečna, saj so v Sloveniji v lanskem letu zbrali že 51% odstotkov odslužene električne in elektronske opreme v primerjavi s tisto, ki je bila kot nova dana na trg. Te odstotke želijo še povečati, zato so v letu 2016 pričeli s postavitvijo uličnih zbiralnikov po Sloveniji, ki bodo občankam in občanom oddajo starih aparatov še približali.

Ti odpadki v posebno skupino in ne sodijo med mešane komunalne odpadke

Life projekt nagovarja vsa slovenska gospodinjstva k skrbnemu ravnanju s starimi aparati in baterijami, in sicer preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. Sporočilo organizatorjev projekta je, da spadajo ti odpadki v posebno skupino in ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri, prav tako pa ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne.

Župani podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov

Družba ZEOS je skupaj z lokalnim partnerjem Komunalnim podjetjem Ptuj na dogodku pred sedežem podjetja predstavila ulične zbiralnike, ki so jih postavili v občine Juršinci (2), Gorišnica (2), Hajdina (1) in Markovci (2). Prav tako pa je dodatne ulične zbiralnike postavila skupaj z Javnimi službami Ptuj v občino Dornavo (3).

Župani občin Juršinci, Gorišnica, Hajdina in Markovci, direktor ZEOS-a in direktor Komunalnega podjetja Ptuj, na današnjem dogodku na Ptujskem.

Na obeh predajah uličnih zbiralnikov so bili prisotni predstavniki obeh lokalnih partnerjev projekta (Komunalno podjetje Ptuj in Javne službe Ptuj) ter župani naštetih občin, ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili nove zbiralnike na pot.

Kaj menijo odgovorni?

Direktor Javnih služb Ptuj mag. Alen Hodnik: »Občanke in občani imajo največkrat težave pri ločevanju malih starih aparatov, zato so ulični zbiralniki dobrodošla pridobitev tudi v občini Dornava. Želim si, da jih bodo pridno uporabljali.«
Direktor Komunalnega podjetja Ptuj mag. Janko Širec: »Verjamem, da so naši občani dovzetni za ločevanje odpadkov in z novo pridobitvijo se bomo še bolj približali čistejšemu okolju.«
Alojz Kavčič, župan Občine Juršinci: »Izredno sem vesel, da smo postali partnerji projekta Life.«
Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica: »Upam, da se bodo občanke in občani od sedaj naprej potrudili dosledno ločevati tudi stare aparate.«
Mag. Stanislav Glažar, župan občine Hajdina: »Ulični zbiralniki za stare aparate so za našo občino »zadetek v polno«.«
Milan Gabrovec, župan Občine Markovci: »Vse, kar se odvija v smeri ekologije, je zelo dobrodošlo.«
Rajko Janžekovič, župan Občine Dornava: »Gre za nadgradnjo ločevanja odpadkov v naši občini. Ko bodo prvi občani pričeli z ločevanjem starih aparatov v ulične zbiralnike, bodo drugi sledili, z vztrajnostjo nam bo vsem E-cikliranje prišlo »pod kožo«.«

Direktor družbe ZEOS mag. Emil Šehić: »Gospodinjstva so ključnega pomena za boljše upravljanje z e-odpadki. Kljub temu, da so v Sloveniji iz leta v leto zbrane večje količine e-odpadkov, ugotavljamo, da je možnosti za izboljšave še precej V Sloveniji v povprečju namreč vsako letno damo na trg preko 16 kg električne in elektronske opreme, medtem ko jo zberemo nekaj več kot 6 kg na prebivalca. Posledično se v povprečnem gospodinjstvu nahaja preko 600 kg tovrstne opreme. Pomembno je, da takrat, ko ta oprema postane odslužena, ne konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali še huje na črnih odlagališčih, temveč da jo gospodinjstva oddajajo na zato primerna mesta, eno izmed teh je tudi ulični zbiralnik.«

Lokacije zbiralnikov in kaj lahko oddate vanje

Lokacije uličnih zbiralnikov najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si. Zbiralnike je do danes širom Slovenije prejelo že 167 občin in jih je sedaj skupaj 650.

V zbiralnike lahko oddate male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).

V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki. V vseh zbiralnikih se je do danes zbralo skoraj 500 ton tovrstnih odpadkov.
Vir in foto: ZEOS