Na poziv Misije Evropske unije za prvih 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest se je odzval tudi Ormož

Ormož
Vir: Ormoz.si

Evropska komisija je v okviru Misije Podnebno nevtralna in pametna mesta objavila poziv mestom naj se potegujejo za uvrstitev v skupino prvih 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv se je odzvalo tudi 6 mest iz Slovenije: Ajdovščina, Izola, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ormož in Velenje.

 

Evropska komisija je potrdila 362 mest, ki so izrazila namero po sodelovanju v Misiji Podnebno nevtralna in pametna mesta . V druščini najbolj ambicioznih evropskih mest so tudi Ajdovščina, Izola, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Velenje in Ormož.

Izmed 362 prijavljenih mest bo Evropska komisija izbrala 100 evropskih mest, ki jih bo spremljala in podpirala pri njihovi preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030. Spremenila se bodo v eksperimentalna in inovacijska središča za vsa mesta. Izbranih 100 mest bo razglašenih aprila 2022, ko bodo tudi uradno povabljena v Misijo mest.

Vsako od 100 izbranih pionirskih mest bo v naslednjem obdobju podpisalo pogodbo, da do leta 2030 postane podnebno nevtralno. Pogodba bo prilagojena danostim mesta.  Prilagojena bo tudi glede na potrebe različnih deležnikov: odločevalcev, raziskovalcev, podjetnikov in prebivalcev.

Misija je zasnovana tako, da pomaga pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna predvsem podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjave dobrih praks, visoke prepoznavnosti in s tem povezane atraktivnosti za investicije in gospodarsko dejavnost.

Ukrepi preobrazbe za doseganje podnebne nevtralnosti segajo od zmanjševanja števila avtomobilov na fosilni pogon in povečevanja števila avtomobilov na alternativna goriva, do večanja števila javnih prevoznih sredstev v mestu (npr. koles, manjših električnih avtobusov itd.), ozelenitve javnih streh, priključevanja vseh javnih stavb na toplovod, do proizvodnje električne energije s postavitvijo fotovoltaičnih elektrarn na javne strehe, »car sharinga«, itd. S pomočjo programa Horizon Europe bo že v tem letu za misijo namenjenih preko 350 milijonov evrov.

Mesta iz Slovenija morajo za sodelovanje v misiji izpolnjevati dva osnovna pogoja, in sicer da imajo več kot 10.000 prebivalcev ter da jasno izrazijo interes, da mesto postane podnebno nevtralno v tem desetletju, torej da bo mesto do leta 2030 doseglo ničelno stopnjo emisij toplogrednih plinov. 

 

Vir: gov.si
Novico pripravil: dr. Peter Kumer, podsekretar ([email protected])