Na območju Občine Ormož je potrebno okrepiti signal mobilne telefonije

V Občini Ormož se na območju lokacij osnovnih šol srečujejo s težavo glede signala mobilne telefonije. Od mobilne tehnologije je odvisno kvalitetno opravljanje storitev, med katere spada tudi opravljanje izobraževalnega procesa.

 

Poslanec Andrej Kosi je na ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh in ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z okrepitvijo signala na območju Občine Ormož.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

 

V Občini Ormož se na območju lokacije osnovne šole v naselju Kog na naslovu Kog 1, 2276 Kog in na območju lokacije osnovne šole v naselju Podgorci na naslovu Podgorci 8, 2273 Podgorci, srečujejo s težavo glede signala mobilne telefonije. Na omenjeni lokaciji je mobilni signal zelo slab ali ga celo ni, tako da je uporaba naprav mobilne tehnologije motena oziroma nemogoča.

V današnjem času so storitve mobilne tehnologije vedno bolj pomemben del družbe, saj postajamo digitalna družba in stremimo k temu, da je vedno več storitev digitalnih.

Od mobilne tehnologije je tako odvisno kvalitetno opravljanje storitev, v katero spada tudi opravljanje izobraževalnega procesa.

Ker kljub številnim pozivom lokalne skupnosti posredovanih na Telekom Slovenije, izboljšanje kvalitete mobilnega signala še ni realizirano, na ministrstvi, ki ju vodita dajem poslansko pobudo, da se na območju lokacije osnovne šole v naselju Kog (naslov Kog 1) in osnovne šole v naselju Podgorci (naslov Podgorci 8) čimprej odpravijo težave glede signala mobilne telefonije z morebitno okrepitvijo signala ali kakršnokoli drugo tehnično rešitvijo, ki bi omogočala uporabo mobilnega omrežja in z njim povezanih naprav v stavbah osnovne šole.

Poslanec zaključi s pozivom, da se težave odpravijo še pred pričetkom novega šolskega leta, da se lahko kvalitetno izvajajo programi osnovnošolskega izobraževanja.

Vir: sporočilo za javnost