Na cvetno nedeljo vse cvetoče

cvetna nedelja, presmec

Danes blagoslov presmecov, butar in oljčnih vejic
V katoliški cerkvi danes obhajajo 6. nedeljo v postnem času ali cvetno nedeljo. S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na veliko noč, ki velja za največji krščanski praznik. Posebnost maše na cvetno nedeljo je blagoslov spomladanskega zelenja (butar in presmecov) pred cerkvijo in procesija, v kateri s petjem slavilnih pesmi verniki odnesejo zelenje v cerkev. Pri sveti maši se prebira daljše berilo Jezusovega trpljenja – pasijon.

Presmeci in butare, značilne za cvetno nedeljo, po ljudskem verovanju ščitijo dom in odganjajo nesrečo. Zaradi vere v njihovo magično moč so bile cvetnonedeljske butare v preteklosti na podeželju stalne spremljevalke vsakodnevnega in prazničnega življenja.
Ljudsko izročilo o učinku butar je povezano tudi s poljedelstvom in živinorejo.

Butare, ki jih v vzhodni Sloveniji imenujejo tudi presmec, na Gorenjskem beganica, imajo pa še številna druga imena, se v različnih delih Slovenije razlikujejo po svoji sestavi in obliki. Presmeci so ponekod postali tudi predmet tekmovanja in v številnih krajih po Sloveniji izdelujejo presmece velikane, pri katerih sodeluje vsa skupnost.

Lepo praznovanje cvetne nedelje.

TM, (vir: splet)