Modernizacija potniškega prometa

V sredo, 6. aprila 2022, je Državni zbor na svoji 99. izredni seji sprejel Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, ki pomeni pomemben korak naprej v smeri modernizacije javnega potniškega prometa.

Na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo pomena, ki ga ima učinkovit in delujoč javni potniški promet za družbo, zato smo proaktivno pristopili k izboljšanju trenutnega stanja na tem področju. V povezavi z okoljskimi cilji, katerim sledimo in smo zavezani, smo pripravili zakon, ki prinaša številne izboljšave na finančnem, informacijskem in tarifnem področju. Ključno novost predstavlja upravljavska integracija javnega potniškega prometa.

Priprava tega zakona je na Ministrstvu za infrastrukturo potekala v sodelovanju z Evropsko komisijo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer kot reforma izboljšanja organiziranosti javnega potniškega prometa in infrastrukture za alternativna goriva v okviru udejanjanja trajnostne mobilnosti. Osrednji cilj načrta je sicer ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 ter zagotoviti, da bo gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Ker se je kot ena glavnih pomanjkljivost v dosedanji organizaciji sistema pokazala odsotnost močnega upravljavca, ki bi kot samostojen subjekt v celoti prevzel upravljanje javnega potniškega prometa, ta zakon predvideva prenos nalog upravljanja na gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo v stoodstotni lasti države. Takšna statusna oblika družbe bo družbi – upravljavcu omogočila, da se bo lahko hitreje odzival na dogajanja in razmere na trgu, prilagajal potrebam potnikom, imel možnost financiranja z različnimi viri in bil potrebno kadrovsko izpopolnjen ter ustrezno opremljen.

Prihodnje koncesijsko obdobje postavlja pred upravljalca pomembne izzive, ki jih prinaša zasnova prihodnjega javnega potniškega prometa v Sloveniji. Da jim bo lahko kos, potrebujemo močnega in strokovno kompetentnega upravljavca. Prepričani smo, da bomo s predlagano organizacijsko obliko ta cilj tudi dosegli.