Močno neurje z dežjem in vetrom povzročilo obsežno škodo: Prijava škode na stvareh

Med 12. in 13. julijem 2023 je območje Mestne občine Ptuj prizadelo močno neurje z obilnim dežjem in močnimi vetrovi, ki je povzročilo škodo na kmetijskih zemljiščih, objektih in gradbeni infrastrukturi. Zaradi tega je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela sklep, da se izvede prijava škode, kar bo trajalo od 26. julija 2023 do 28. avgusta 2023.

 

Občani, ki so utrpeli škodo, so pozvani, da čim prej prijavijo nastalo škodo na kmetijskih zemljiščih, uničenih objektih in gradbeni infrastrukturi. Obrazce za prijavo škode (OBRAZEC 1 za kmetijska zemljišča, OBRAZEC 3 za uničene objekte, OBRAZEC 4 za delno poškodovane objekte in OBRAZEC 5 za gradbeno inženirske objekte) je mogoče dvigniti v prostorih Mestne občine Ptuj (Glavna pisarna) v času uradnih ur ali pa jih prenesti s spletnih strani občine (rubrika Aktualno – http://www.ptuj.si/) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Rok za prijavo škode je ponedeljek, 28. avgust 2023, zato je pomembno, da prijavitelji izpolnjene in podpisane obrazce oddajo čim prej. Prijavo je mogoče fizično vložiti v Glavni pisarni Mestne občine Ptuj na naslovu Mestni trg 1, Ptuj, ali pa jih poslati po pošti na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Prav tako je možno obrazce posredovati elektronsko na naslov [email protected].

Vsak prijavitelj naj ob obrazcu priloži tudi fotografijo poškodovanega kmetijskega zemljišča, objekta ali gradbenega odseka. Poleg tega naj navede tudi svojo kontaktno telefonsko številko in vlogo opremi z dvema podpisoma.

Pozivamo vse prizadete občane, da sodelujejo pri tej pomembni prijavi škode, saj bomo le tako lahko učinkovito ocenili obseg nesreče in se pripravili na učinkovite ukrepe za obnovo in sanacijo.

Za dodatne informacije lahko občani kontaktirajo Mestno občino Ptuj ali Upravo RS za zaščito in reševanje.

Kontakti za dodatne informacije:

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Tel: [vstavite telefonsko številko], E-pošta: [email protected]

Uprava RS za zaščito in reševanje

Priloge:
obrazec 1

obrazec 3

obrazec 4

obrazec 5

Ocenjevanje skode_dopis

Sklep_ocenjevanje_skode_med_12_in_13_julijem_2023

Vrsta nesrece

Navodila_ocenjevanje_skode_med_12_in_13_julijem_2023-1

Cenik za obrazec 4