Mladi, politika in podjetništvo: Država mora ustvariti podjetnikom prijazno in spodbudno okolje

Državni svet Republike Slovenije je 6. aprila 2023 organiziral posvet z naslovom “Mladi, politika in podjetništvo”, na katerem so razpravljali o pomembnosti ustvarjanja podjetnikom prijaznega in spodbudnega okolja. Med udeleženci posveta so bili predsednica Slovenske demokratske mladine Simona Purkat, državni svetnik SDS Andrej Poglajen in poslanec SDS Andrej Hoivik.

Na posvetu so bili predstavljeni primeri dobrih praks in uspešnih podjetnikov, med njimi ustanovitelj podjetja Akrapovič d.d., Igor Akrapovič. Sodelujoči so izpostavili pomen trdega dela, vztrajnosti na strani mladih ter pomoči in podpori s strani države.

Predsednica Slovenske demokratske mladine Simona Purkat je v svojem govoru poudarila težave, s katerimi se soočajo mladi podjetniki. Pozvala je k uvedbi predmetov, kot so podjetništvo, finančna pismenost in marketing v šolski učni načrt, ter ustvarjanju podjetnikom prijaznega in spodbudnega okolja s strani države.

Slovenska demokratska mladina predlaga poseben program za startupe in nova podjetja, ki bi vključeval davčne počitnice v prvih letih poslovanja, ukinitev davčnih blagajn, zmanjšanje dohodnine za tiste, ki v podjetju ustvarjajo največjo dodano vrednost, zvišanje investicijske olajšave in njeno širitev na vsa osnovna sredstva pri davku od dohodkov pravnih oseb in dohodnini.

Poslanec Andrej Hoivik je poudaril pomen udeležitve mladih na volitvah, razbremenitev davkov in prilagoditev šolskega sistema, ki bi vključeval podjetništvo in digitalizacijo ter spodbujal kritično razmišljanje. Državni svetnik Andrej Poglajen je izpostavil pomen Državnega sveta kot telesa interesnih skupin in prinašalca svežega pogleda v politiko.

Vir: sds.si

MR