Mladi Evropejci kričijo: Rešimo planet, zdaj! Poglejmo njihov pogled na podnebne spremembe in migracije

V raziskavi, ki preučuje stališča mladih Evropejcev o podnebnih spremembah, migracijah in trajnostnem razvoju, je bilo ugotovljeno, da je podnebna kriza glavno skrb številnih mladih (46 %). Kljub pandemiji COVID-19 so podnebne spremembe in degradacija okolja še vedno na vrhu njihovega seznama prioritet. Mladi Evropejci zahtevajo od vlad ukrepanje in menijo, da imajo podjetja, industrija ter nacionalne vlade največjo odgovornost za boj proti podnebnim spremembam.

 

Migracije so za mlade Evropejce manjša skrb, saj le 13 % meni, da spadajo med najresnejše težave sveta. Kljub temu 55 % meni, da bi morali omogočiti migracijo tistim, ki bežijo pred skrajnimi vremenskimi in okoljskimi razmerami, in 50 % meni, da bi morali podnebni migranti uživati enako pravno zaščito kot ljudje, ki bežijo pred vojno ali preganjanjem.

Kar zadeva ukrepanje in dejanja, so mladi Evropejci pripravljeni sprejeti spremembe življenjskega sloga in prehrane, ki lahko prispevajo k reševanju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Prav tako so naklonjeni delovanju v prid reševanju vprašanj, povezanih z migracijami.

Raziskava kaže, da mladi Evropejci podpirajo pravičnejši in bolj trajnostni gospodarski model. Skoraj tri četrtine (77 %) meni, da potrošniške navade družbe niso trajnostne, če želimo ohraniti okolje. Čeprav se zavedajo kompleksnosti podnebnih migracij in nizke ozaveščenosti o tem vprašanju, približno polovica mladih Evropejcev (52 %) meni, da bodo podnebne spremembe v prihodnje povzročile več migracij v njihovo državo.

Vseevropska kampanja »End Climate Change, Start Climate of Change« (Ustavimo podnebne spremembe, uveljavimo podnebje sprememb) projekta #ClimateOfChange, ki ga financira Evropska komisija, si prizadeva, da bi mladi Evropejci razumeli zapletene povezave med podnebnimi spremembami in migracijami. Agencija Ipsos je v zvezi s kampanjo www.climateofchange.info izvedla raziskavo med mladimi (od 15 do 35 let) v 23 evropskih državah.1 Raziskavo so izvedli med 29. oktobrom in 19. novembrom 2020. V vseh državah skupaj je sodelovalo 22.377 udeležencev. V 21 od 23 držav, ki so
sodelovale v raziskavi, so opravili več kot 1000 pogovorov. Na Cipru in Malti so izprašali več kot 500 udeležencev.

 

 

 

MR