Minister Poznič obiskal prenove potrebni grad Borl

Minister za kulturo Zoran Poznič je včeraj obiskal občino Cirkulane in si skupaj z županjo Antonijo Žumbar ogledal trenutne razmere na gradu Borl.

Minister Poznič včeraj na gradu Borl; foto: DgB
Minister Zoran Poznič si je ogledal grajsko teraso, na kateri so arheologi izkopali najstarejši del gradu in se zavzel, da se najdbe v največji možni meri ohranijo. Županja občine Cirkulane Antonija Žumbar je ministru poudarila pomen gradu Borl za občino in širše ter izpostavila, da zaprt grad propada in nikomur ne služi.

Kulturni minister predlagal pripravo vsebin za borlski grad

Predsednica Društva za ohranitev gradu Borl Sonja Golc je ministru Pozniču predstavila predloge društva in konzorcija “Grad Borl kot družbeno odgovorna socialna inovacija”.

Na borlskem gradu si je minister Poznič ogledal trenutne razmere; foto: Dgb

Kot je ob tem poudaril minister Poznič, so pri prenovi tovrstne kulturne dediščine najbolj pomembne prihodnje vsebine, saj je najlažje poskrbeti za zidove, težje pa je objekte oživeti. Predlagal je pripravo vsebin, ki so nujno potrebne, saj brez njih obnova ni smiselna. Dal je tudi nekaj usmeritev, kakšne naj bodo te vsebine, oziroma kako naj bodo pripravljene.

Foto: DgB

V ta namen bodo akterji skupaj z občino Cirkulane v lokalnem in širšem okolju pristopili k dopolnitvi in nadgradnji obstoječega dokumenta. K sodelovanju so že povabili člane Društva za oživitev gradu Borl, člane Konzorcija za Borl in še druge, ki jim je mar za Borl.

Na lokalnem nivoju bodo Borlu dali dušo

»Veseli nas, da smo pričeli skupaj s pristojnim  ministrstvom izvajati aktivnosti pri iskanju možnih rešitev za Borl skozi različne vire iz različnih področij. Minister Zoran Poznič vidi reševanje čudovitega objekta, gradu Borl, v skupnem medresorsko usklajenem sodelovanju. Grad Borl je spomenik državnega pomena, zato smo zanj odgovorni prav vsi. Na lokalnem nivoju mu bomo dali dušo, pričakujemo pa, da bodo pa za to zagotovljeni pogoji s strani države,« so med drugim poudarili v Društvu za oživitev gradu Borl.

Na gradu naj bi zaživel interpretacijsko-informacijski center

Sicer pa je se je v letu 2018 pričela obljubljena sanacije gradu Borl in v občini Cirkulane so dočakali pričetek del na sanaciji skalnega podora pod Borlom in grajske terase. Dela naj bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Še vedno pa čakajo na pričetek del za sanacijo desnega trakta gradu Borl, obeh dvoran in dvorišča.

Da so arheologi lahko začeli svoje strokovno delo, je bilo treba z grajske terase odstraniti tudi ogromne količine nasutja. Foto: arhiv DgB

V grajskem poslopju naj bi zaživel »interpretacijsko-informacijski center območja Natura 2000 – grad Borl«. Zaključek vseh aktivnosti pričakujejo do decembra 2020. Višina sredstev celotnega projekta (obnova dela gradu Borl in postavitev stalne naravovarstvene razstave) pa je 1,83 milijona evrov.

Foto in vir: DgB