Minister Černač na obisku v Podravju: “Izvajanje evropske kohezijske politike je treba približati izvajalcem.”

 

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sta danes nadaljevala z obiski slovenskih občin. Minister se je srečal z župani občin Ormož, Destrnik, Pesnica, Kungota in Šentilj, državna sekretarka je obiskala občine Lenart, Hoče-Slivnica in Apače. Pogovorili so se o izkušnjah z izvajanjem projektov s pomočjo evropskih sredstev in izmenjali poglede na izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2021–2027.

Minister Černač v Ormožu
Minister Černač v Ormožu. Foto: Twitter

Minister Černač je delovni obisk v Podravski regiji začel v občini Ormož. Z županom mag. Danijelom Vrbnjakom in njegovimi sodelavci je spregovoril o treh ključnih občinskih projektih. Izmenjali so mnenja o rekonstrukciji čistilne naprave, ureditvi vodovodnega sistema in razširitvi ekonomsko poslovne cone Ormož. Minister je pojasnil, da je treba pri pridobivanju evropskih sredstev odpraviti številne administrativne ovire v postopkih in zmanjšati število nivojev odločanja.

“Izvajanje kohezijske politike je treba približati izvajalcem, občinam in vsem, ki potrebujejo sredstva za njihov razvoj”, je še poudaril.

V nadaljevanju je minister obiskal občino Destrnik, kjer se je z županom Francem Pukšičem pogovarjal o projektih, financiranih iz obstoječe finančne perspektive in o izvajanju evropske kohezijske politike v prihodnjem sedemletnem obdobju.

Minister je povedal, da je obstoječa finančna perspektiva pokazala tudi nekaj pomanjkljivosti, in zato slabšo operativnost pri izvedbi.

“Načrtujemo, da bomo v naslednji finančni perspektivi odpravili ovire, ki preprečujejo operativnejšo izvedbo,” je zatrdil minister in pojasnil, da se z namenom hitrejše in lažje dostopnosti občin do sredstev evropske kohezijske politike razmišlja o zamenjavi instrumenta dogovora za razvoj regij z drugimi bolj operativnimi prijemi.

Minister je županom prav tako sporočil, da bo odločitev o tem, ali bomo kohezijsko politiko v naslednjem obdobju izvajali v okviru enega ali dveh operativnih programov, znana do konca junija. Župani podpirajo dva operativna programa in odpravo administrativnih ovir pri dostopu do kohezijskih sredstev.

Preberite še:

Vlada viša povprečnine občinam – koliko več denarja bodo prejele posamezne občine?

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR