Migracijski tokovi v Sloveniji

Slovenska policija je v letu 2021 obravnavala 10.067 ilegalnih prehodov državne meje, kar je 31,2 odstotka manj kot v letu 2020. Več kot polovico ilegalnih prehodov je bil zabeležen s strani državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Več kot tri četrtine ilegalnih prehodov so obravnavali na PU Koper in PU Novo mesto. Povečuje se število ilegalnih migrantov, ki podajo prošnjo za mednarodno zaščito. Največ med njimi je afganistanskih državljanov, ki praviloma vsi podajo prej omenjeno prošnjo.

 

Najpogostejši razlogi za migracije, tako prostovoljne kot prisilne, so slabe razmere v matični državi kot npr. posledica revščine, konfliktov ali naravnih nesreč. Združeni narodi pozivajo k bolj sočutnemu pristopu k migracijam. Migranti so pogosto izobraženi ljudje, kot npr. znanstveniki in zdravstveni delavci in pomembno prispevajo k soočenju s številnimi izzivi, tudi s pandemijo Covid-19.