Mestni svetniki na Ptuju sprejeli tudi odlok o turistični taksi

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na včerajšnji 41. seji potrdil sklepe o podelitvi priznanj Mestne občine Ptuj, dokončno pa podprl širitev področij Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in sprejel odlok o turistični taksi, ki ptujskemu turizmu prinaša nov kakovosten finančni vir za razvoj in promocijo.

Ptujski mestni svet na eni od sej; foto: Črtomir Goznik

Občinska uprava je svetnike seznanila tudi z nadaljevanjem projekta načrtovane izgradnje 48 najemnih neprofitnih stanovanj. Po sestanku z zainteresiranimi prebivalci v soseščini bo občinska uprava pripravila nove, prilagojene rešitve objekta. Ptuj bo tako po 20 letih ponovno začel gradnjo novih neprofitnih stanovanj, na katere čaka več kot 130 prosilcev.

Znani letošnji dobitniki najvišjih občinskih priznanj

Naziv častne občanke Mestne občine Ptuj bo na letošnjem občinskem prazniku prejela  Viktoriji Dabič za zasluge za razvoj prostovoljstva, širjenja bralne kulture, medgeneracijskega povezovanja, vseživljenjskega učenja, ozaveščanja o etnografski dediščini, kulturnih in turističnih priložnostih Ptuja. Naziv zaslužnega občana bo podeljen Rudiju Ringbauerju, sodniku, piscu in zbiratelju likovnih del, ki je svojo obsežno zbirko več kot 400 likovnih del podaril Galeriji mesta Ptuj in danes predstavlja osnovo njene stalne zbirke sodobne umetnosti. Zlato plaketo je Mestni svet namenil Zvezi društev kurentov za posebne zasluge in prizadevno delo pri ohranjanju tradicije kurentovega obredja ter aktivno sodelovanje pri promociji in razvoju ptujskih turističnih potencialov. Zveza, ki združuje 21 društev s preko 900 člani, je pomembno prispevala k razglasitvi kurenta kot žive mojstrovine državnega pomena in za vpis kurentovih obhodov na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Povezovanje občin Spodnjega Podravja za bolj gospodarne in povezane naloge

Mestni svet je sprejel tudi odlok o Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, ki bo omogočalo nadaljnje povezovanje občin za bolj gospodarno in povezano opravljanje nalog javne uprave, saj bo kar polovico stroškov financirala država. Tako bodo kot skupne naloge organizirane pravne službe in občinska odvetništva, inšpekcijski nadzor, redarstvo, notranja revizija in računovodstvo, varstvo okolja in urejanje prostora, civilna zaščita in požarno varstvo ter urejanje prometa.

Mesnti svet tudi o nadaljnji ureditvi Spominskega parka

Z novelacijo investicijskega programa za ureditev Spominskega parka je Mestni svet omogočil sofinanciranje investicije iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. Tako bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj omogočeno črpanje 60 % vrednosti investicije
oziroma 733.348,16 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekt v višini 15 % (183.337,04 EUR), iz državnega proračuna pa bomo v okviru zakona o financiranju občin prejeli še 163.628 EUR nepovratnih sredstev in 110.032,93 EUR kredita.

Spominski park v fazi urejanja; foto: TM

Mesto Ptuj bo tako dobilo urejeno in oživljeno urbano površino v velikosti 11.774 m2 s prenovljenimi in ohranjenimi spomeniki, obnovljen stari pokopališki zid in vhodne portale ter ureditev celotnega področja v park z zasaditvijo in sanacijo dreves. S projektom se bodo uredile tudi parkovne poti s klopmi za počitek in drugo urbano opremo, urejena bo spominska ploščad s kostnico, obnovljena pa tudi javna razsvetljava ter vodovodna infrastruktura.

Višina turistične takse na Ptuju po novem primerljiva z vodilnimi turističnimi destinacijami po Sloveniji

Dokončno je Mestni svet sprejel tudi odlok o turistični taksi in pri tem v pomembni meri upošteval dosedanje predloge in pripombe. Z njimi bo Ptuj dobil primerljivo ureditev in višino turistične takse kot druge vodilne turistične destinacije po Sloveniji, hkrati pa tudi pomemben vir za nadaljnji razvoj in promocijo ptujskega turizma.
Med drugim je Mestni svet sprejel tudi nov odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, s spremembami odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ptuja pa omogočil pridobitev novih programov za antikoagulantno terapijo in preprečevanje ter zdravljenje odvisnosti.

Gradnja novih stanovanj za mesto pomeni veliko pridobitev, pogovori z zainteresiranimi potekajo

Občinska uprava je v preteklem tednu opravila sestanek z zainteresiranimi prebivalci v soseščini Kraigherjeve ulice, kjer namerava v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izgraditi 48 stanovanj. Ob tem da bodo s temi novimi kapacitetami pristopili k reševanju stanovanjskih izzivov socialno ogroženih skupin, bodo okoliškim prebivalcem ponudili možnost najema ali nakupa parkirnih prostorov, ki jih v tem delu mesta primanjkuje.

Ptuj namerava v sodelovanju s Stanovanjskim skladom izgraditi 48 stanovanj. Tako naj bi izgledal novi blok. Foto: MO Ptuj

Po razpravi s prebivalci je občinska uprava povedala, da bo do konca meseca proučila njihove predloge in jih poskušala umestiti v sam projekt. Gre za izjemno pomemben projekt, katerega vrednost znaša 3,6 milijona EUR, in veliko pridobitev za mesto. Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je povedal: »Pred Mestni svet prihajamo s kakovostnimi predlogi odločitev. Vsaka od njih je skrbno premišljena, ker se zavedamo priložnosti, ki jih ima Ptuj. Smo v odločilnem obdobju, ko lahko s projekti, financiranimi z rekordnim obsegom evropskih sredstev, Ptuj spremenimo v privlačno mesto za življenje, za naložbe in za obisk ter da Ptuj izkoristi prednosti, ki jih ima v širši regiji in mednarodnem prostoru.«
Vir: MO Ptuj