Mestna občina Ptuj prejela sofinanciranje za izgradnjo kanalizacije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Mestna občina Ptuj je uspešno pridobila sofinanciranje v višini 60% za projekt izgradnje 3.751,12 metrov kanalizacije z dvema črpališčema. Ta investicija nadaljuje predhodne projekte »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave na območju Mestne občine Ptuj«. Projekt, ki ga izvaja Komunalno podjetje Ptuj, vključuje dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Sodnica – Suha veja, Grajena in Mestni vrh. Do konca leta 2025 je predvidena izgradnja še 2095 metrov kanalizacije, s čimer bo omogočena priključitev 354 novih objektov.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis v skladu z Uredbo EU o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki je omogočil Mestni občini Ptuj pridobitev sredstev za projekt. Vrednost investicije znaša 1.552.684,34 EUR brez DDV, od tega bo 60% pokrila nacionalna sredstva, preostanek pa Mestna občina Ptuj. Cilj investicije je izpolnjevanje zakonskih določil glede odvajanja odpadnih voda ter izboljšanje kakovosti bivanja in varovanje vodnih virov na območju občine.

MR