MESTNA OBČINA PTUJ PREDSTAVILA KMETIJO LETA 2023

V prijetnem okolju Doma krajanov Grajena so se zbrali kmetovalci, občinski svetniki in občani Mestne občine Ptuj, kjer so s podelitvijo priznanj zaključili letošnjo akcijo “Izbiramo kmetijo leta v Mestni občini Ptuj”. S podelitvijo priznanj je mestna občina želela dati priznanje tistim, ki na svojih kmetijah s trdim delom in inovativnostjo prispevajo k ohranjanju kulturne krajine, promociji zdrave prehrane in razvoju podeželja.

 

V kategoriji za ohranjanje tradicije življenja na vasi in ohranjanje arhitekturne dediščine je posebno priznanje prejela družinska kmetija Lešnik iz Grajenščaka 89, ki še vedno ohranja tradicionalno rejo krav molznic. Lešnikovi obdelujejo okoli 8 hektarov kmetijskih površin, kjer v kolobar vključujejo koruzo za zrnje, ječmen, oljne buče in vrtnine.

Naslov “Kmetija leta v Mestni občini Ptuj za leto 2023” pa je pripadel Kmetiji Fuks iz Nove vasi pri Ptuju 36. Kmetija Fuks je ena izmed bolj perspektivnih kmetij v Mestni občini Ptuj, ki se uspešno ukvarja s prašičerejo in poljedelstvom, od preteklega leta pa so razširili svoje delovanje na vzrejo piščancev brojlerjev. Kmetija Fuks obdeluje kar dobrih 45 hektarov površin.

Na Kmetiji Fuks so se uspešno prilagodili bližini mesta Ptuj, ki jim predstavlja nekatere ovire, a hkrati omogoča boljšo povezanost z lokalno skupnostjo. Kmetija sledi najnovejšim tehnološkim postopkom in si prizadeva za skrbno ravnanje z okoljem. Na kmetiji delujejo tri generacije družine Fuks, s tem pa je zagotovljeno tudi nadaljevanje kmetovanja v prihodnosti.

Posebno priznanje Kmetije Lešnik poudarja pomen ohranjanja tradicionalnega načina življenja na vasi ter kulturne in arhitekturne dediščine. Lešnikovi so se namreč lotili obnove svojih objektov in pri tem ohranili veliko prvotne arhitekture, kar pripomore k ohranjanju in promociji tradicionalnega kmečkega načina življenja na Ptuju in okolici.

Priznanje kmetiji Fuks pa ponazarja potrebo po inovativnosti in stalnem razvoju v kmetijstvu. Kmetija je bila prepoznana kot tržno razvojno usmerjena, z zagotovljeno zaposlitvijo za člane družine in pripravljenostjo za stalno izboljševanje svojih metod dela.

S podelitvijo priznanj Mestna občina Ptuj še enkrat izraža svoje spoštovanje do kmetijstva kot enega ključnih stebrov razvoja podeželja in ponosno čestita vsem nagrajencem.