Med Poljčami in Čebinami: Kaj se je zgodilo, da se ponovno vzpostavlja star sistem?

Na pogovorni omizji, ki jo je organiziralo združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), so se visoko kompetentni sogovorniki zbrali, da bi osvetlili temeljne vrednote slovenskega ustavnega reda ter razliko med demokratično dobo po osamosvojitvi in nedemokratično dobo pred njo. Na omizju so bila izpostavljena dejstva, kot so ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, poklon vlade Čebinam ter zanikanje vojne za Slovenijo, ki so v nasprotju z duhom in dosežki osamosvojitve ter zamegljujejo razlikovanje med nedemokratičnim sistemom pred osamosvojitvijo in demokratičnim sistemom po njej.

Lojze Peterle, predsednik združenja VSO, je poudaril, da je omizje namenjeno osvetlitvi veličastnosti obdobja osamosvojitve in opozarjanju na vrednote, ki so bile dosežene s tem zgodovinskim dogodkom. Dr. Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS, je izrazil presenečenje nad pomanjkanjem zavedanja o veličini tega obdobja ter poudaril, da smo prvič v zgodovini imeli priložnost odločati o svoji usodi. Poudaril je tudi vlogo Ustavnega sodišča pri odločanju o poimenovanju Titove ceste in ohranjanju demokratičnih vrednot.

Dr. Peter Jambrek, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS, je spomnil, da je bila nedemokratična preteklost sistemsko, normativno in politično ukinjena z osamosvojitvijo ter da so prve poštene pluralne volitve leta 1990 omogočile prelom s prejšnjim režimom. Po Jambrekovih besedah je bilo v devetdesetih letih to ustavno identiteto še dodatno krepiti s številnimi odločbami Ustavnega sodišča. Vendar pa se v zadnjem času dogajajo dejanja, ki poskušajo ponovno vzpostaviti stare sisteme, kot so vojaške časti na pogrebu nekdanjega častilca oblasti totalitarnega sistema ali pa nastop članice vlade na proslavi neke totalitarne organizacije. To dviguje vprašanja o ustavnosti takšnih dejanj in poskusu legitimiranja prejšnjega sistema.

Ustavni sodnik Klemen Jaklič je izpostavil, da svobodna demokratična družba zahteva enotnost državljanov glede spoštovanja osnovnih človekovih pravic ter demokratičnih načel. Glorifikacija osebnosti in vzorcev prejšnjega totalitarnega sistema je v nasprotju s temeljnimi vrednotami, ki so jih pridobili z osamosvojitvijo. Jaklič je opozoril na potrebo po izvrševanju ustavnih vrednot in izpolnjevanju zahtev svobodne demokratične družbe, kar zahteva čas, delo in premislek.

Janez Podobnik, nekdanji predsednik Državnega zbora RS, je izrazil podporo v aktivnostih združenja VSO in poudaril, da je bistvo ustavnega patriotizma v ponotranjenju ustavnih vrednot s strani družbe in nacije. Poudaril je tudi pomen dialoga in iskanja rešitev v sodelovanju med različnimi političnimi strankami.

V zaključku omizja je Jaklič opozoril, da je osamosvojitev dosežek, medtem ko še nismo v celoti uresničili svobodne demokratične družbe. Za dosego tega cilja je pomembno delo politike, sodišč ter delovanje organov pregona. Ključno je tudi enotnost državljanov v priznavanju temeljnih človekovih pravic ter zavrnitev glorifikacije prejšnjega sistema.

Pogovorno omizje združenja VSO je tako prispevalo k razpravi o temeljnih vrednotah slovenske osamosvojitve ter opozorilo na pomembnost ohranjanja demokratičnih načel in zavračanja preteklih nedemokratičnih sistemov. Prepoznavanje in spoštovanje teh vrednot sta ključna za razvoj svobodne in demokratične družbe v Sloveniji.