Med nagrajenci evropske nagrade za inovativno poučevanje tudi OŠ dr. Ljudevita Pivka

Sporočilo za javnost: Slovenski prejemniki evropske nagrade za inovativno poučevanje EITA 2022

22. septembra: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Biotehniški center Naklo so dobitnice prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo letos drugič podeljuje Evropska komisija. Njen namen je proslaviti dosežke učiteljev in šol, promovirati inovativne prakse učenja in poučevanja ter izpostaviti pomen programa Erasmus+ pri povezovanju učiteljev iz vse Evrope.
22. septembra: septembra je Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino, in šport, Marija Gabriel, najavila letošnje prestižne nagrajence. Teh je letos 98 iz vse Evrope med njimi pa so tudi štiri slovenske izobraževalne institucije.
Evropsko nagrado za inovativno poučevanje Evropska komisija podeljuje od lani, in sicer zaključenim projektom v okviru programa Erasmus+, izbor katerih vsakokrat opravijo posamezne nacionalne agencije. V Sloveniji je to CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Vsako leto je določena tudi posebna tematika, v okviru katere so izbrani nagrajeni projekti, in za leto 2022 so to kreativnost v učnih okoljih, trajnostni razvoj in vključevanje.

Predstavniki nagrajenih institucij bodo letos oktobra odpotovali v Bruselj, kjer se bodo zbrali na slavnostni podelitvi nagrad, čas pa bodo izkoristili tudi za druženje in izmenjavo odličnih pedagoških praks.

Evropska nagrada za inovativno poučevanje pomeni pomembno potrditev vsem sodelujočim v nagrajenih projektih, saj so s svojim delom izjemno prispevali k ustvarjanju sodobnih – kreativnih, vključujočih in trajnostnih – učnih okolij. Nagrada je tudi priznanje za odlične pedagoške prakse, ki se kažejo v okviru projektov Erasmus+ in ki se odražajo tudi v rednem pedagoškem delu na vseh ravneh izobraževanja v slovenskem izobraževalnem prostoru.

————————————————————————————————————————————–

Kratek opis nagrajenih projektov:

Vrtec Antona Medveda Kamnik – projekt With open arms

V Vrtcu Antona Medveda dajejo velik poudarek dejavnostim v naravnem učnem okolju in že več kot desetletje aktivno prenašajo dejavnosti iz igralnice v naravno učno okolje – gozd. V nagrajenem projektu so želeli svoje znanje na tem področju še poglobiti ter primerjati in izmenjati izkušnje s področja gozdne pedagogike in drugih alternativnih pedagoških metod, ki jih bodo lahko uporabljali pri svojem delu. Pri tem so se posebej osredotočili na otroke iz skupin z manj priložnostmi (npr. priseljeni otroci, otroci iz socialno šibkejših okolij) in prakse, ki bi lahko takšnim otrokom olajšale vključitev v vrtec. Projekt je bil močno podprt s strani vodstva organizacije, učitelji pa so prinešeno znanje iz mobilnosti v tujini delili s celotnim kolektivom in tudi okoliškimi vrtci. S projektom so tako vsi zaposleni okrepili svoje strokovne kompetence, predvsem za delo z otroci iz skupin z manj priložnostmi, in osvojili nove metode, ki jih lahko uporabljajo vsakodnevno v kreativnem zunanjem učnem okolju.

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka – projekt Individual with Disabilities Education Aim: Together we can!

Na OŠ dr. Ljudevita Pivka so se v nagrajenem projektu osredotočili na izboljšanje kompetenc učiteljev skozi izmenjavo dobrih praks, ki vključujejo sodobne, predvsem pa vključujoče načine izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Skozi projekt so udeleženci razvijali dodatne socialne, čustvene in komunikacijske veščine z dolgoročnim ciljem ustvariti življenjske priložnosti za učence s posebnimi potrebami – najprej v šolskem in nato tudi širšem družbenem kontekstu. Projekt je bil izrazito multidisciplinaren, saj so v njem sodelovali strokovni delavci različnih profilov, ki vsak na svoj način vstopajo v odnos z otroci s posebnimi potrebami, močno pa je bila v projekt vključena tudi lokalna skupnost. Osnovni (in več kot dosežen) namen projekta je bil primerjati različne izobraževalne sisteme in prakse ter najboljše umestiti tudi doma, v lokalnem okolju. Udeleženi učitelji in drugi pedagoški delavci so osvojili novo znanje in v šolsko okolje vnesli nove aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v širše družbeno okolje in življenje »po šoli«. Pri tem so z visoko stopnjo motivacije ter odprtostjo za nove ideje premagali marsikakšno oviro in dokazali, kakšnega pomena je srčnost učiteljev.

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče – projekt OPEN IT! (Open your technological skills)

V nagrajenem projektu so dijaki skupaj s partnerji postavili štiri konceptualno različne sobe pobega in preko ustvarjalnega procesa razvijali in medsebojno povezovali matematične, tehnološke, digitalne, podjetniške, jezikovne, komunikacijske in druge kompetence. Klasično in virtualno sobo pobega dopolnjujeta še »soba« pobega v naravi in soba pobega, prilagojena slepim, v katero tudi videči vstopajo s prevezanimi očmi in tako izkusijo svet slepih in slabovidnih. Tovrstne sobe v času prijave projekta v Evropi še ni bilo na voljo, zato projekt izstopa tudi po svoji inovativnosti in seveda inkluzivnosti. Odlikuje ga tudi tesno sodelovanje z lokalnim okoljem, saj se vse sobe pobega tematsko povezujejo z lokalnimi zgodbami in izročili. Dijakom je tako uspelo prek medpredmetnega in medkulturnega povezovanja ustvariti konkretne in trajne rezultate, ki bodo tudi ob koncu projekta kot inovativna učna praksa na voljo drugim.

Biotehniški center Naklo – projekt Farming as an employment opportunity for people with mild intelectual disability (FARMID)

Posamezniki z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so pogosto obravnavani kot nezaposljiv kader, nagrajeni projekt pa je tovrstne predpostavke več kot ovrgel in znova pokazal, da se v vsakem posamezniku skriva neomejeni potencial. Glavni cilj projekta je bil namreč pridobiti in razširiti znanje in kompetence za zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah. Nižja stopnja izobrazbe, ki jo ponavadi dosežejo omenjeni posamezniki, je najpogostejša ovira pri njihovih  zaposlitvenih možnostih, kmetije pa so se pokazale za zelo primerno okolje za njihovo zaposlitev, kar prinaša koristi tako njim kot tudi kmetom. V okviru projekta so nastale številne smernice in priporočila, moduli za usposabljanje kmetov, spletna platforma in druga orodja, ki pomagajo na poti večjega vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju na trg dela in v širšo družbo. Najpomembnejši rezultat projekta pa so seveda vse osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki so v okviru projekta ali zaradi njega dobile zaposlitev in s tem utrdile svoje neizpodbitno mesto v naši skupni družbi.

CMEPIUS

Vir: ptuj.si

Preberite še:

Andrej Golob: Napovedan odkup pšenice je bil velika polomija predsednika vlade in kmetijske ministrice! Država naj se vmešava čim manj!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Prejetih vse več vlog za izredno denarno pomoč: “Obvladuje strah povišanja cen v jesenskem času!”

Sladkorčki za brezdelneže, davčne batine za pridne in podjetne!

TS