Marija Rožman Sveti Jurij ob Ščavnici je kmetica leta 2023

V Kulturnem domu Zagorje ob Savi je včeraj potekala svečana prireditev, na kateri so v okviru praznovanja svetovnega dneva kmetic podelili prestižni naziv “Kmetica leta”. Letos je ta čast doletela Marijo Rožman.

Svetovni dan kmetic je namenjen osveščanju o ključni vlogi žensk v kmetijskem sektorju, kjer ženske prispevajo k ohranjanju zemlje, kulturne dediščine, kulture in jezika. Po podatkih Organizacije združenih narodov je tretjina vseh žensk v svetu zaposlena v kmetijstvu, v Evropi pa kar 30% kmetij upravljajo ženske. Kljub njihovemu pomembnemu prispevku pa se še vedno soočajo s spolno diskriminacijo.

Marija Rožman, letošnja prejemnica naziva kmetica leta, vodi govedorejsko-poljedelsko kmetijo skupaj s svojo družino. Njena kmetija obsega 44 hektarjev, na katerih se razprostirajo njive, travniki in vinograd. Marija ni zgolj prizadevna kmetica, temveč je tudi v srcu in duši predana svoji skupnosti in kmetijstvu.

Poudarjeni so bili tudi izzivi, s katerimi se kmetice srečujejo v današnjem času. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, je v svojem govoru poudarila pomen solidarnosti med kmeticami in opozorila na diskriminatorne prakse, s katerimi se kmetice še vedno soočajo. Podpredsednik KGZS Janez Šimenc je izrazil hvaležnost kmeticam za njihov prispevek k družbi, medtem ko je Tevž Tavčar opozoril na povečan uvoz živil in nezadostno podporo domačemu kmetijstvu.

Prireditev je bila tudi priložnost za dobrodelnost. Zbrani so donirali več kot dva tisoč evrov za kmetice, ki so utrpele škodo zaradi nedavnih poplav.

V sklepnem delu je župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan poudaril pomen spoštovanja kmetijskega sektorja in povedal, da tisti, ki ne cenijo dela kmetov in kmetic, nimajo mesta v politiki.

MR