Levica ponorela ob sliki mame, očeta in otroka v hramu demokracije

V Državnem zboru poteka razprava na temo spremembe temeljev družinskega življenja. Govora je o izjemno spornem predlogu sprememb Družinskega zakonika, ki ga je poslancem in poslankam predložila vlada – po tem, ko je aktivistično Ustavno sodišče “presodilo”, da je zakonsko stanje, ki je v Sloveniji veljalo do sedaj … nezakonito. Spremembe zakonika podpira celoten koalicijski glasovalni stroj, nasprotujejo pa v Slovenski demokratski stranki in NSi. 
 
Predlog zakona je Državnemu zboru predložila vlada. Uvodoma je o tematiki spregovoril Simon Maljevac, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Maljevac je dejal, da je bila dosedanja zakonodaja na področju urejanja pravic in dolžnosti istospolnih parov “diskriminatorna”, ker je “prebivalce” in “prebivalke” na podlagi spolne usmerjenosti obravnavala različno (omeniti gre, da je bilo po nekaterih virih opravljenih  že več kot 100 spolov). Navedel je še, da od leta 2006 obstaja možnost registracije partnerske zveze, od 2017 pa je omogočena partnerska zveza. A doslej niso mogli skleniti zakonske zveze in posvojiti otroka, ker je bila to izključno pravica “raznospolnih parov”.
 
Spol in spolna usmerjenost sta, ko gre za tovrstne “pravice”, po prepričanju Maljevca nepomembni, trenutna ureditev pa je po njegovem prepričanju “kritična”. Ob tem je izpostavil nedavno odločno Ustavnega sodišča (to je, kot nam je dobro znano, gladko izigralo voljo volivcev, jasno izraženo na več zakonodajnih referendumih). Ob tem je še dejal, da je podobno zakonodajo sprejelo več držav po svetu, učinki pa so po njegovem prepričanju “pozitivni”, saj se še “nikjer ni zgodil konec sveta”. Nedavni shod pred DZ-jem v obrambo otrok in družin pa je razumel kot podpora nadaljnji diskriminaciji. Prav tako se mu zdi zaskrbljujoče, da enako kot on (glede tematike), ne razmišljajo vsi poslanci in poslanke v DZ-ju. Družinskemu zakoniku pa ne želijo ničesar hudega, marveč nameravajo zgolj popraviti nekaj zanje motečih členov. Odslej zakonska skupnost ne bi bila več skupnost moža in žene, ampak “dveh oseb”.
 

 

Vodja seje, poslanec SDS Danijel Krivec, pa je v nadaljevanju dejal, da je predlog zakona kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora je dal besedo podpredsednici Sandri Gazinkovski, tudi poslanki Gibanja Svoboda. Po mnenju delovnega telesa nov predlog zakona prinaša bolj “enakopravno in vključujočo” družbo. Komisija podpira predlog zakona in nanj nima pripomb. V nadaljevanju je sledila predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej poslanske skupine NSi, v imenu katere je spregovoril Aleksander Reberšek: “Možnost istospolne partnerske zveze pomeni, da bosta istospolna zakonca lahko skupaj posvojila otroka. Družinski zakonik, zanimivo, še vedno ohranja določbo, da je pomen zakonske zveze v zasnavljanju družine, nerazumljivo pa je, kako je lahko pri snovanju družine pomen zveze med možem in ženo enak kot pomen zveze med dvema osebama istega spola.” 

 

Reberšek: “Korist otroka pretehta nad vsakim interesom odrasle osebe”
“V Novi Sloveniji se z obema odločitvama Ustavnega sodišča ne strinjamo. Ocenjujemo, da je dosedanja ureditev istospolne partnerske zveze, položaj in pravice oseb v teh zvezah urejala ustrezno,” je še pojasnil Reberšek ter pristavil, da je istospolna partnerska zveza po sedanji ureditvi že določala vse pravice in obveznosti, kot veljajo za zakonsko zvezo med možem in ženo. Obe zvezi sta bili izenačeni v vseh elementih, razen pri posvojitvi otroka ter oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Kot je še pojasnil, je edini dejanski učinek nove ureditve, ki jo prinaša odločitev US, možnost dveh žensk ali dveh moških, da posvojita otroka, čemur pa v NSi-ju nasprotujejo. Reberšek: “Korist otroka namreč pretehta nad vsakim interesom odrasle osebe. Na posvojitev ne bi smeli gledati kot na pravico odraslih. Pravica do posvojitve ne obstaja!” Nanjo je, po besedah poslanca NSi, potrebno gledati izključno kot dolžnost, da otroku zagotovimo najboljšo mogočo družino.

 

Poslanec NSi Aleksander Reberšek (Foto: posnetek zaslona)

 

Zveze moškega in ženske je zveza, iz katere po naravi izvira novo otroško življenje. Na drugi strani je zveza med dvema ženskama ali dvema moškima zveza, iz katere po naravi novo otroško življenje ne more izvirati, je pojasnil. Kot je še dejal, je razlika med istospolno in raznospolno zvezo na področju človeške reprodukcije in oblikovanja družine tako zelo velika, da je tudi razlikovanje pri možnosti dodeljevanja otrok v posvojitev popolnoma utemeljeno. Temelji človeške kulture in celo naša ustavna ureditev z razlogom prepoznavajo poseben pomen tako materinstva kot tudi očetovstva. “V NSi si želimo, da bi lahko posvojenemu otroku zagotovili oboje ter da ne bi bil prikrajšan za eno od teh dveh neprecenljivih dobrin. Nobena, še tako dobra mama, ne more nadomestiti očeta. Noben, še tako dober oče, ne more nadomestiti mame,” je prepričan. Hkrati odločitev US razumejo kot nekonsistentno in kot nekaj, kar vodi do absurdnih zaključkov so zapisali na nova24tv.si

Poslanec SD Snežak priznava, da glede kočljive tematike v družbi ni soglasja
Če za možnost sklepanja zakonske zveze in posvojitve otroka zadostuje čustvena, moralna, duhovna in spolna povezanost oseb ter stabilno, ljubeče in podporno okolje za otrokov razvoj, se postavi vprašanje, ali te okoliščine ne morejo biti izpolnjene tudi v zvezi več oseb. Kot je pojasnil Reberšek, v naši skupnosti živijo posamezniki, kjer je poligamija nekaj običajnega. Tudi v takšnih in podobnih zvezah lahko obstaja čustvena, moralna, duhovna in spolna povezanost oseb ter stabilno, ljubeče in podporno okolje za otrokov razvoj. Izpostavil je tudi na referendumih izraženo voljo ljudstva ter da je US s svojo odločitvijo “razbilo prastare jezove”, pri čemer ne vedo, “do kod se bo voda razlila”. V NSi so odločno proti. Stališče poslanske skupine SD pa je predstavil poslanec Soniboj Snežak, ki je dejal, da v družbi glede tematike ni soglasja in da odločitev US ni bila sprejeta brez polemike. Izpostavil je še glasove, da Zakonik ogroža predvsem koristi otroka.

Poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj (Foto: posnetek zaslona)

 

To pa po njegovem temelji na strahu, predsodkih, verskemu nauku RKC in neznanju. Prepričan je, da spremembe zakona v nobeni obliki ne spreminjajo zaščite otrok. Meni še, da posvojitev ni nikogaršnja pravica ter da bodo postopki še vedno ostali zelo strogi. Odslej se posvojitve urejajo celo po sodni poti. Poudaril je še, da se Socialni demokrati štejejo za zaveznike LGBTQ+ skupnosti in da so bili vključeni v prizadevanja za pridobitev pravic te skupnosti, zato bodo predlagane spremembe zakona podprli. Ključno se mu zdi tudi spreminjanje prepričanj v glavah ljudi, tiste poslance, ki so drugačnega mnenja, pa je posvaril pred “sovražnim govorom”. Stališče poslanske skupine Levica je predstavila Nataša Sukič. Po njihovem prepričanju spremembe zakonika odpravljajo diskriminatornost in neustavnost, za to pa si v skrajni Levici aktivno prizadevajo že vse od vstopa v DZ. Tudi Sukičeva je izpostavila nedavno odločitev Kubancev in številnih drugih držav, ki so podobne zakonike že sprejele so zapisali na nova24tv.si

Poslanka SDS Jeraj: Posvojitev ni človekova pravica
Argumente glede posvojitve, ki jih ima nasprotna stran, je razglasila za “prazne in namenjene širjenju moralne panike ter zastraševanju”, saj je US zgolj dalo možnost posvojitve istospolnim parom, pri čemer pa zahteven postopek za dodelitev še vedno ostaja … Stališče Svobode pa je predstavil poslanec Aleksander Prosen Kralj. Njegov živčen nastop ni dajal slutiti, da drugačno mnenje spoštuje, da je vključujoč in strpen, kar si v Svobodi radi pripisujejo. Prepoved posvojitve otroka s strani istospolnih je po njihovem mnenju v neskladju z Ustavo in diskriminatorno. Kot je še dejal, ne gre za “ZA” ali “PROTI”, ampak za spoštovanje ustavnega reda, in da je odločitev US nad referendumsko voljo. Prav tako ne gre za spreminjanje pomena biološke družine in poseganje v koristi otrok, razširja pa se možnost posvojitve na istospolne pare v primeru, ko biološki starši za otroka ne morejo skrbeti – gre za uvrstitev na seznam kandidatov za skupno posvojitev. Kot so prepričani, je pri tem najpomembnejša odločitev CSD-jev. Presoja teh ustanov je ključna za to, ali je neka posvojitev primerna ali ne (torej tudi v istospolne pare).

Poslanka SDS Alenka Jeraj (Foto: posnetek zaslona)

 

Prepričani so še, da US s svojo odločitvijo v pravice raznospolnih partnerjev ne posega. V Svobodi zakonik soglasno podpirajo. Stališče SDS pa je predstavil poslanka Alenka Jeraj. Poudarila je, da so državljani na več referendumih zavrnili tovrstne spremembe zakonika ter da je v vseh podobnih primerih v preteklosti, US referendum dopustilo. Jerajeva: “Po referendumu leta 2015 pa je nekdanja SMC, danes pa predsednica sodišča v Mariboru Jasna Murgel, zapisala, da “eno leto hitro mine, vmes pa menjamo sodnike US”. Očitno se je to tudi res zgodilo, saj je tokrat US odločalo tudi o nečem, o čemer ni bilo vprašano in je popolnoma zanemarilo, da imamo zakon o partnerski zvezi, ki ga v odločbi sicer omenja, a odločbo zapiše tako, kot da tega zakona ni, in iz tega izpelje, da je področje istospolne partnerske skupnosti popolnoma neurejeno, kar ne drži.” Kot je v nadaljevanju še poudarila, se je US odločilo za izenačitev zakonske zveze s partnersko zvezo so zapisali na nova24tv.si

 

V ZDA pred 20 leti posvojeni otroci v istospolne skupnosti: gre za zločin nad otroki, tožili bomo državo!
V nadaljevanju je izpostavila tudi 12. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zakon omejuje na skupnost moškega in ženske, njen pomen pa je v zasnovanju družine, kar je zapisano tudi v Ustavi RS. V konvenciji o pravicah ni pravica do posvojitve in to ni človekova pravica. Poudarila je, da se otrokom, ki ne morejo živeti v matični družini, išče najbolj primerno okolje za življenje in ne obratno. Ne gre za pravico dveh, ki sta si zaželela otroka, pač pa za pomoč otroku. Tudi ona je poudarila, da še tako dober oče ne more nadomestiti matere in še tako dobra mati ne more nadomestiti očeta. Otrok pa si želi oba in za svoj razvoj oba tudi potrebuje. Že sedaj preveč otrok odrašča brez enega od staršev, tudi v slabih razmerah, kar so stvari, ki bi jim morali posvetiti čas. V ZDA, kjer so posvojitve v istospolne skupnosti možne že 20 let, v zadnjem času prihaja do pričevanj teh otrok, danes odraslih oseb. Navedla je imena skupine teh otrok in dodala njihovo izjavo: “Posvojitev v istospolno skupnost je zločin nad otroki.” Vsi so tudi sprožili tožbe proti odločitvi države, ki jih je dodelila v istospolne skupnosti.

 

Poslanec SDS Andrej Hoivik (Foto: posnetek zaslona)

V poslanski skupini SDS ne podpirajo novele Družinskega zakonika, prav tako odločno zavračajo uvajanje teorije spola v slovenske vrtce in šole, kar novela zakonika prinaša. V nadaljevanju je sledila razprava o členih in vloženih amandmajih. V razpravo je bil uvodoma podan 3. člen Svobode, SD, Levice in amandma poslanske skupine SDS. Med prijavljenimi je med drugim spregovoril poslanec SDS Andrej Hoivik: “Današnje spremembe Družinskega zakonika, pomenijo točno to – začetek izobraževalnega postopka, začetek postopka za pravno priznavanje spola na osnovi samoidentifikacije, kar je realnost le v devetih drugih državah.” Kot je še poudaril, da je bilo doslej za spremembo spola potrebno ustrezno zdravniško potrdilo. Odslej pa bo mogoče svobodno spreminjati spol zgolj na podlagi trenutnega občutka, ker je sedaj “svoboda” … Pa četudi bo šlo za bežen občutek slabe samopodobe. “Mnogim bo pozneje v življenju zaradi tega žal, ampak takrat bo prepozno.”

 

Poslanec SDS Hoivik: “Vi boste odgovorni, ko bomo čez desetletja brali o povečanju duševnih motenj”
“Sprememba današnjega zakona je radikalna sprememba za naš izobraževalni sistem, ki pa že sedaj temelji na spoštovanju različnosti in nediskriminaciji na podlagi spola ter vere. Ob glasovanju za ta zakon pa boste omogočili, da že v vrtcu ali v prvi triadi osnovne šole ne bo več pomembna socializacija v smeri družine, kot jo navadno pojmujemo danes. In v Svobodi boste, kot ste dejali, enoglasno pritrdili Levici, ki v tem mandatu kraljuje na Ministrstvu za družino. In prav vi boste odgovorni, ko bomo čez desetletja ali dve v dnevnih poročilih brali o povečanju duševnih motenj zaradi vašega teptanja večinske odločbe na referendumih v preteklih dveh desetletjih. In zakon, ki je pred nami, v svoji polnosti demantira vsem znani slogan Levice, ki pravi “blaginja za vse, ne le za peščico”.” Kot je še pojasnil, je danes dan, ko bo peščica aktivistov LGBTQ+ dominirala nad večino heteroseksualcev, s tem da bo v šole začela vpeljevati “njihovo ideologijo, ki ne priznava narave in socializacije, ki sta temelja za zdravo družbo”. 

 

Poslanec SDS Janez Magyar (Foto: posnetek zaslona)

Spregovoril je tudi poslanec SDS Janez Magyar, ki se je dotaknil dotičnega člena, ki zakon “moža in žene” spreminja v “skupnost dveh oseb”. Magyar: “Gospod državni sekretar, sedaj vi kršite večino v državi, ki je na referendumu trikrat zavrnila takšne poskuse. Jaz kot zapriseženi matičar – pred mano bosta prišla nevesta in ženin in jima bom predočil, da sta “dve osebi”, s čimer bom kršil večinsko voljo ljudi. Vi pa pravite, da rešujete diskriminatornost, jo pa sedaj ustvarjate do večine državljank in državljanov.” Z novim zakonom se jim skuša onemogočati, da bi se poročili kot “mož in žena”. Posledično kršijo prav to ustavno pravico in zakonsko določeno vsebino. Predstavniki vlade govorijo o neustavnosti, vprašanje pa je, ali potemtakem večina nima pravice in se ne more imenovati tako, kot si želi. Upoštevati je potrebno tudi večino v državi. In ni mogoče poteptati voljo večine državljank in državljanov, izraženo že v preteklosti. “In te pravice si ne morete vzeti in si je ne boste vzeli!” je prepričan Magyar.

Poslanec SDS Magyar: Nimate pravice teptati volje večine ljudi v korist manjšine, ker je to neustavno!
Mgyar nima nič proti “spolnim manjšinam”. Življenje naj si uredijo po svoje, vendar pa se ne sme teptati volje večine. V nadaljevanju pa je besedo dobila poslanka NSi Iva Dimic, ki je dejala, da že desetletje intenzivno spremlja dotično področje in da gre verjetno za neko obsežnejšo krizo vrednot v evropskem prostoru. Današnjo situacijo vidi kot velik preizkus za celotno družbo, za celotno človeštvo. Govoriti, da je trenutna definicija zakonske zveze protiustavna, pa se ji zdi skrajno nerazumljivo. Dimic: “Zakaj bi bila zakonska zveza med moškimi in ženskami protiustavna in zakaj je diskriminatorna do vseh, saj je bila na zadnjem referendumu jasno izražena volja ljudstva?” Spomnila je na nedavno izjavo zagovornika enakosti Mihe Lobnika, ki je govoril o tem, da želijo zgolj “iste pravice”. “Saj se vsi razumemo, da otrok ni pravica, mar ne?” je še vprašala. Če bi šlo za pravico, bi bila zadeva na razpolago v trgovini, kjer bi izbirali kakšne barve oči, las in polti naj bo naš otrok …

Poslanka NSi Iva Dimic (Foto: posnetek zaslona)

 

Poudarila je še, da se verjetno poigravamo z naravo. Izpostavila je tudi nadomestno materinstvo kot izjemno zlorabo ženske in da je to nekaj povsem nedopustnega kjerkoli po svetu (za denar nekomu roditi otroka). Navedla je tudi problem relativizacije biološkega spola in tega, da zdravnik ne bi več smel povedati, kakšnega pacienta ima pred seboj. Zadeva gre v smeri ideologije. Največ pa se danes jemlje tistim, ki sami nimajo pravice odločati, kako in kje želijo živeti. Spomnila je na izjavo bivše poslanke SD Majde Potrata v DZ-ju – da naj se mladi sami odločajo, ali želijo biti krščeni, ko bodo stari 18 ali več let. “Naj se mladi sami odločijo, ko bodo stari 18 let in več, v kakšno življenjsko skupnost želijo biti posvojeni. Naj osemnajstletnik pove, v kakšno življenjsko skupnost želi biti posvojen,” se je navezala na izjavo Potrate. Poudarila je še, da je ideologijo LGBTQ+ mogoče razumeti kot “simptom globljih težav, ki jih imamo evropske družbe. Danes sem slišala, da tudi Kuba, ki je za Sloveniji verjetno zelo referenčna država, poleg Venezuele, kar smo poslušali v zadnjih letih”.

 

 

Poslanka NSi Dimičeva: “Škodujemo otroku, če njegove dobrobiti ne damo pred sebične želje odraslih”
Omenila je tudi na pogoste očitke katoličanom – da bi morali biti do istospolnih bolj vključujoči, in da naj si za zgled vzamejo papeža Frančiška I., ki jih sprejema na avdiencah. “Velikokrat slišim citiranje papeža Frančiška ali Svetega pisma, vendar izven konteksta.” Poudarila je, da vemo, kaj govori “knjiga vseh knjig” – sprejemanje vseh ljudi, tudi istospolnih, kar pa nima prav nobene zveze z omogočanjem posvojitev “tej ali oni skupini ljudi”. Dimičeva je prepričana, da “to, da nekdo nima otrok, na noben način ne zmanjšuje njegovega človekovega dostojanstva”. Prepričana je, da bi morali temu dostojanstvu vsi slediti in ga zagovarjati. Lahko pa z izenačevanjem posvojitev škodujemo otroku, če njegove dobrobiti ne postavimo pred, mogoče sebične želje odraslih. Zdi se ji, da je US tokrat preseglo svoje pristojnosti ter poseglo v pristojnost zakonodajalca. Izpostavila je tudi dve, po njenem prepričanju argumentirani, ločeni mnenji ustavnih sodnikov. “Žal mi je, da se vedno znova delimo na temi otrok. Ali je naslednji korak to, da bodo istospolni lahko imeli tudi rejniške družine?” je še vprašala.

Poslanec SDS Jožef Lenart (Foto: posnetek zaslona)

Spregovoril je tudi poslanec SDS Jožef Lenart, ki je dejal, da z obžalovanjem sprejema to, kar je bilo nedavno sprejeto na matičnem delovnem telesu v zvezi s spremembami Družinskega zakonika. Kot je poudaril, spoštuje in zna živeti ter delati z istospolnimi osebami, vendar pa z aktualnimi spremembami ne soglaša. Poudaril je pomen zaščite otrok, ki jo je treba dati na prvo mesto. “V tem primer ne moremo govoriti o pravici istospolnih, da posvojijo otroka, ampak o pravici otroka.” Če bi mu kot biološkemu staršu povedali, da njegovega otroka lahko posvoji tudi v istospolno skupnost, potem na takšno posvojitev ne bi pristal. Prav tako je pozval vse prisotne, da se vprašajo, ali bi svojega otroka, za katerega ne bi mogli skrbeti (zaradi pomanjkanja finančnih sredstev itd.), dovolili v posvojitev v “istospolno družino” … V nadaljevanju pa je spregovoril še poslanec SDS Branko Grims: “Dolce & Gabana sta najbolj slaven in uspešen homoseksualni par na svetu.”

Poslanec SDS Grims: Umetno pravico se postavlja nad pravico otroka, ki je mednarodnopravno zaščitena
“In onadva sta dejala, da je nesprejemljivo in da absolutno zavračata možnost, da bi homoseksualni pari posvajali otroke, ker takšen otrok ne bo imel normalne mladosti. Edino pravno pravilno je, da se tega ne dovoli,” je bil oster Grims. Pojasnil je, da je homoseksualna usmeritev stvar odločitve posameznika, nekaj popolnoma drugega pa je “poseganje po otrocih”. “In vi nalašč, s pomočjo nekaterih ideologov na US, iz tega delate zmešnjavo. Zato, ko govorim, govorim izključno o otrocih, ki jih ščiti mednarodno pravo,” je bil odločen. Izpostavil je še vsebino dnevnega reda, ki je v nasprotju s temeljno listino človekovih pravic. In v tej listini ni “pravice do posvojitve”, zato o njej US sploh ni imelo pravice odločati, ampak si je to prilastilo. “Sedaj pa vsiljuje neko umetno ustvarjeno pravico, ki jo postavlja nad pravico otroka, ki pa jo ščitijo mednarodni akti.”

Poslanec SDS Branko Grims (Foto: posnetek zaslona)

 

 

Vir: nova24tv.si

Preberite še:

Andrej Golob: Napovedan odkup pšenice je bil velika polomija predsednika vlade in kmetijske ministrice! Država naj se vmešava čim manj!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Prejetih vse več vlog za izredno denarno pomoč: “Obvladuje strah povišanja cen v jesenskem času!”

Sladkorčki za brezdelneže, davčne batine za pridne in podjetne!

TS