Kurentova hiša

Zveza društev kurentov in Mestna občina Ptuj vabita na odprtje Kurentove hiše, ki bo v petek, 3. februarja 2023, ob 15. uri v Murkovi ulici 7.

Mestna občina Ptuj je poslovni prostor v Murkovi ulici 7 predala v upravljanje Zvezi društev kurentov, ki je tudi pobudnik projekta Kurentova hiša. Osnovni namen prenosa teh prostorov je bil, da se v njih vzpostavi holistična muzealska interpretacija, ki bo zasledovala vse pomembne cilje, ki izhajajo iz Unesco nominacije. Investicija, za katero je Mestna občina Ptuj zagotovila lastna sredstva iz proračuna, se je izvajala v letih 2021, 2022 in 2023. Gre za naložbo v javno kulturno in turistično infrastrukturo, ki je širšega družbenega pomena, saj omogoča razvoj, oživljanje in nadgradnjo kulturnih in turističnih vsebin v mestu.

Investicija je obsegla ureditev objekta kot funkcionalnega prostora, ki bo služil prezentaciji kurenta – koranta in kurentovega obredja kot izjemne nesnovne kulturne dediščine in bo hkrati sodobno razstavišče in prezentacijski prostor, ki bo s svojimi vsebinami na ogled vsem kategorijam obiskovalcev skozi celo leto. Namen projekta je ohranjanje in prezentacija izjemne nesnovne kulturne dediščine mesta Ptuj in širše okolice, dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine, oživljanje mestnega središča in izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj, s poudarkom na kulturnem turizmu.

Vir: ptuj.si