Krožna ekonomija in šport

Šport se je izkazal za stroškovno učinkovito in prilagodljivo orodje za spodbujanje miru in razvojnih ciljev. Šport je tudi pomemben dejavnik trajnostnega razvoja. Zavedamo se vse večji prispevek športa k uresničevanju razvoja in miru v njegovem spodbujanju strpnosti in spoštovanja ter prispevkih, ki jih daje h krepitvi vloge žensk in mladih, posameznikov in skupnosti ter k ciljem zdravja, izobraževanja in socialne vključenosti.

 

Športni klubi so ogromna skupnost, ki lahko spodbuja trajnostni življenjski slog. Tako klubi kot športniki lahko sprejmejo številne vsakodnevne odločitve, ki pomagajo ublažiti podnebne spremembe. Na primer, športno opremo in opremo je mogoče najeti ali kupiti rabljeno, porabo energije v telovadnicah je mogoče zmanjšati, lahko se vozite z avtomobilom ali kolesarite na treninge – in zamenjajte rezino šunke med sendvičem po vadbi. z burgerjem iz fižola.

Tudi ekološki odtis športnih prireditev postane zelo velik, zelo enostavno. Dogodki, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva, se izogibajo prekomerni porabi naravnih virov, tako da so pozorni na materiale in energijo, ki se porabijo na dogodkih in v proizvodnji prireditve, ter na emisije, ki jih ustvarjata logistika in promet. Ali je mogoče ustaviti prekomerno ponudbo blaga? Ali lahko organizatorji prireditev bolje uredijo prevoz, ki spodbuja gledalce, da pustijo avtomobile doma? Od organizatorjev, partnerjev in gledalcev se zahtevajo nove vrste razmišljanja in sprememba praks.

Vpliv večjih športnih dogodkov na okolje je lahko precejšen v vseh pogledih, od gradnje prizorišč do prevoza ljudi in električne energije, potrebne za oddajne objekte.

Ozaveščanje o nevarnosti onesnaženja oceanov s plastičnimi odpadki je postalo tudi poslanstvo športa, športnikov in vseh drugih deležnikov športa.

Povezovanje vizije krožnega gospodarstva z naravnim kontekstom določenega športa je eden od načinov za krepitev sporočil. Sporočilo bo glasnejše, jasnejše in bolj učinkovito, če ga bomo lansirali športniki ali preko športa.

Športni dogodki so zelo množično obiskani in milijoni ljudi jih spremljajo. Olimpijske igre so izredno gledan dogodek, ki ga redno spremljajo milijarde ljudi. Takšne dogodke je potrebno izkoristiti za promocijo družbe odgovornih vsebin, kot je krožno gospodarstvo, ki je ena najnujnejših sprememb za ohranitev normalnega življenja na Zemlji.

DAMIR ŽERAK