Koliko kazni so napisali policisti in inšpektorji v preteklem tednu?

Koliko nadzorov in kazni so izdali organi zaradi neupoštevanja ukrepov. Foto: Facebook

Koliko nadzorov zdravstvenega inšpektorata je bilo opravljenih v preteklem tednu?

V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19, je bilo 2.578. Izrečene so bile 104 prekrškovne sankcije, 236 opozoril in 120 upravnih ukrepov.

Število nadzorov od 9. do 15.11.2020.

Kolikokrat je ukrepala policija?

Policija sproti spremlja aktivnosti na terenu v zvezi s prijavljenimi, predvsem pa neprijavljenimi javnimi shodi (teh je bilo več kot 90 %). Od 1. 5. do 16. 11. 2020 je bilo 378 javnih shodov, na katerih je policija ugotovila predvsem kršitve Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o javnih zbiranjih. Na teh dogodkih je policija zbirala tudi obvestila in obravnavala okoliščine, ki so v času obravnavanja kazale na sum storitev 47 kaznivih dejanj. Pri izvajanju nalog javne varnosti na varovanju javnih shodov so policisti uporabili predvsem pooblastila, kot so ugotavljanje identitete, prisilna sredstva, pridržanje in privedba.

Od 10. do 16. 11. 2020 je policija prejela 235 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1500. Izrekla je 1001 opozorilo ali ukaz po ZNPPol ali ZNB in uvedla 783 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je od 10. do 16. 11. 2020 na meji izdala 1600 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

MR