Kmetje vse bolj nezadovoljni z novimi ukrepi kmetijske politike

Suzana Lep Šimenko, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, je izpostavila naraščajoče zaskrbljenosti kmetov glede novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Strateški načrt, ki je bil potrjen in odobren s strani slovenske vlade in Evropske komisije konec leta 2022, uveljavlja nabor novih intervencij in zahtev, ki jih morajo kmetje izpolnjevati.

 

Ob teh intervencijah novih ukrepov kmetijske politike se kmetom pojavlja več vprašanj in pripomb. V odgovor na to je poslanka Šimenko naslovila pisno poslansko vprašanje ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ireni Šinko. V njem je poslanka izpostavila več ključnih pripomb in vprašanj s strani kmetov glede novih ukrepov.

Poslanka Šimenko je med drugim zastavila vprašanja glede specifičnih intervencij, kot so shema za podnebje in okolje – SOPO, kmetijsko-okoljska podnebna plačila in kmetovanje na območju Nature 2000. Šimenko je izpostavila tudi specifične zaskrbljenosti kmetov glede območij, na katerih se določeni ukrepi izvajajo, omejitev, ki jih uvajajo, ter potencialne nepotrebne stroške, ki jih prinašajo. Prav tako je poslanka zastavila vprašanje glede zmanjševanja plačil za območje Haloz in vpliva tega na kmete.

Pisno poslansko vprašanje poslanke Suzane Lep Šimenko odpira pomembne teme, ki jih je treba obravnavati v luči novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike. Odzivi kmetov na terenu kažejo na nujnost nadaljnjega dialoga in razprave o učinkih tega načrta in kako najbolje odgovoriti na njihove potrebe in zaskrbljenosti.