Kmetijstvo – prijava škode po suši

Občine so na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje v preteklem tednu pozvale občane k prijavi škode zaradi suše v letu 2022. Obvestila so objavljena na spletnih straneh občin.

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki ima zaradi suše uničeno nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v Registru kmetijskih gospodarstev urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči.

Škodo prijavite tako, da izpolnite Obrazec 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki ga lahko najdete na povezavi Obrazec 2.

Izpolnjen obrazec pošljete v roku, ki ga je navedla občina v obvestilu, na naslov občine ali ga na občini oddate osebno.

V izogib kasnejšim pritožbam in zapletom zaradi nepravilnega prepisa vaših podatkov v aplikacijo Ajda, zahtevajte na občini vpogled v vpis ali izpis iz aplikacije Ajda ter preverite ustreznost vpisanih podatkov.

Vir: KGZS