Klopotec potrebno vpisati v register nesnovne dediščine

V sklopu mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, ki se počasi zaključuje, so včeraj pripravili posvet in okroglo mizo o pomenu klopotca za vinsko regijo Štajerske. Dogodka se je udeležila tudi 22. vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič.

Foto: PRJ Halo
Organizatorji okrogle mize so podali pobudo, da v Evropskem letu kulturne dediščine povežejo zainteresirane deležnike na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju ter podajo možna izhodišča razvoja snovne in nesnovne dediščine klopotca v vinski regiji Štajerske, je med drugim povedal Jernej Golc iz direktor PRJ Halo, ki je tudi varuh haloškega klopotca.
Na sejmu Agra so letos postavili haloški klopotec; foto: PRJ Halo
V uvodnem nagovoru je Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije, pohvalil idejo o izpostavi klopotca. Turistična zveza Slovenije je pripravljena prevzeti koordinacijo med akterji na nacionalnem nivoju, je med drugim poudaril in obljubil, da se bo kar sam zavzel za to.

V promociji klopotca sodeluje tudi aktualna slovenska vinska kraljica

22. vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič je izpostavila, da si je s prevzemom funkcije vinske kraljice Slovenije zadala cilj, da se klopotec izpostavi kot simbol vinskih območij, v katerih se pojavlja. Predlagala je tudi postavitev haloškega klopotca na sejmu Agra, ki je potekal v ponedeljek in je bil na nek način uvod v ta posvet. Izkazalo se je, da je klopotec pritegnil veliko zanimanje, ob tem pa je obljubila, da bo po svojih močeh pomagala pri promociji klopotca.

Vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič je predlagala postavitev haloškega klopotca na sejmu Agra in dogodek je bil na nek način uvod v posvet o pomenu klopotca. Foto PRJ Halo

Korak naprej v prepoznavnosti, zaščiti in razvoju produkta

Jernej Golc, direktor PRJ Halo (varuh haloškega klopotca), je v izhodiščih in strokovnih
podlagah za razpravo predstavil že zbrana zgodovinska dejstva o klopotcu, ki jih je v svoji knjigi Klopotec zbral Drago Korade leta 2009. Nekatere vinske ceste so v snovanju projekta Vinske ceste Slovenije v 90-ih letih prejšnjega stoletja postavile klopotec kot osrednji simbol. Med letoma 2009 in 2011 je potekal čezmejni projekt Vinocool, v katerega so bili vključeni partnerji s slovenskih in avstrijskih vinskih cest iz celotne Štajerske.

»V projektu je bil izpostavljen klopotec kot pomemben simbol v vinogradništvu/vinarstvu, ki bi ga bilo potrebno izpostaviti. Nastala je tudi zloženka s tradicionalnimi osrednjimi prireditvami povezanimi s klopotcem na obeh straneh meje. Čas pa je, da naredimo korak naprej v prepoznavnosti, zaščiti in razvoju produkta, ki bo na vinska območja s klopotcem pritegnil dodaten obisk,« je še dodal Jernej Golc.

Na sejmu Agra je bilo veselo ob postavljanju haloškega klopotca; foto: PRJ Halo

Mag. Jože Protner, podpredsednik Turistične zveze Slovenije, ki je tudi pretor mariborskega vinskega konveta, je podprl prizadevanja za vpis običajev povezanih s klopotcem v register nesnovne dediščine. Zavzel se je, da je na vsak način potrebno k sodelovanju povabiti tudi območja v Avstriji in na Hrvaškem, kjer se klopotec pojavlja.

Na okrogli mizi je bila prisotna še Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dejala je, da mora klopotec najti svoje mesto v turistični destinaciji Panonska termalna Slovenija. Aktivnosti, prireditve povezane s klopotcem so zanimive za turiste, slovenska turistična organizacija pa bo vključila klopotec v promocijske aktivnosti, je povedala Renata Martinčič.

Slovenski etnografski muzej v Sloveniji opravlja naloge Koordinatorja varstva nesnovne
kulturne dediščine. Kot predstavnica Koordinatorja se je okrogle mize udeležila mag. Adela Pukl, ki je povedala, da je skozi predstavitve videti, da imajo aktivnosti povezane s klopotcem vse elemente, ki so potrebni za vpis v register nesnovne dediščine in ne vidi ovir, zakaj ne bi bil vpisan. Pri vseh aktivnosti vpisa lahko računamo na njeno pomoč.

Igor Ahačevčič, vodja sektorja za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, pa je poudaril, da ministrstvo sofinancira projekte in aktivnosti povezovanja lokalnih akcijskih skupin. Trenutno je razpis odprt. Aktivnosti vpisa, koordinacija in povezovanje lokalnih akterjev ter razvoj produkta so takšne aktivnosti, ki se lahko sofinancirajo v okviru projektov sodelovanja LAS.

Zaključki posveta

V razpravi so prisotni potrdili velik pomen, ki ga ima klopotec v vinogradništvu in vinarstvu.
Gre tako za tradicijo, kot tudi za sodoben način promocije območja in orodje za privabljanje
gostov. Na koncu so se vsi prisotni strinjali z zaključki posveta, da je klopotec potrebno vpisati v register nesnovne dediščine, izdelati seznam običajev in dogodkov, povezanih s klopotcem in pripraviti čezmejno povabilo akterjem v Avstrijo in na Hrvaško, da se priključijo k iniciativi.
Vir in foto: PRJ Halo