Klepet z mag. Janezom Mercem

gasilci, GZS, mag. Janez Merc

»Gasilstvo je vrednota, človeškost, stil življenja«

Pomen gasilstva na Slovenskem je vse večji in Gasilska zveza Slovenije ostaja ena najpomembnejših organizacij na prostovoljni osnovi v državi. Gasilstvo je pomemben nosilec nalog na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, je pa tudi veliko več, kar naša družba občuti in spoštuje.

Prav tega se dobro zaveda tudi mag. Janez Merc, dolgoletni gasilec in prostovoljec, član PGD Leskovec, že dve desetletji predsednik GZ Videm, nekdaj tudi podpredsednik GZS, v tem mandatu pa član upravnega odbora GZS in predsednik Sveta Podravske regije. Zaposlen je v MO Ptuj, kjer je vodja sekretariata za splošne zadeve, poleg službe pa je našel čas še za mnoge druge organizacije. Zaslužen je za uspeh ptujske Civilne zaščite in ekip Prve pomoči CZ, ki so se izkazale tudi na evropski ravni. Za svoje požrtvovalno in plemeniti delo je prejel že vrsto priznanja in zahval, med drugim pa tudi plaketo Civilne zaščite za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju. Mag. Janeza Merca smo povabili na kratek klepet in nastal je zanimiv intervju.

 Gospod Merc, GZ Videm, ki jo vodite že vse od ustavitve, je lani proslavila 20-letnico delovanja.  Se je po 20 letih pokazalo, da je bila odločitev za skupno zvezo treh občin Videm, Podlehnik in Žetale dobra in smiselna? Kaj je zveza dejansko “prinesla” PGD v vseh treh občinah in na katerih področjih v gasilstvu se to najbolj pozna?

Janez Merc: »Odločitev je več kot smiselna, saj s tem dejanjem združimo vse kadrovske  in materialne potenciale za potrebe požarne varnosti in zaščite in reševanja. Že sama postavitev gasilske zveze v manjše lokalne skupnosti je prinesla večjo povezanost občin in županov z gasilci. Župani so odgovorni za požarno varnost, gasilci pa so strokovni izvajalci. V gasilski organizaciji smo okrepili strokovno usposobljenost gasilcev in tehnično opremljenost.«

Na kaj ste lahko v GZ Videm najbolj ponosni po dveh desetletjih obstoja?

Janez Merc: »Na marsikaj smo lahko ponosni … Da je Gasilska zveza Videm trenutno ena najuspešnejših zvez, da smo kadrovsko in materialno vsi napredovali, da imamo zelo dobre odnose z občinami in, da smo vse operativne in strokovne naloge uspešno opravili. Okrepili smo kadrovsko strukturo (strokovno in številčno) in opremljenost PGD.«

Kako velik teren pa pokriva GZ Videm in koliko gasilcev vseh generacij ji danes pripada?

Janez Merc: »GZ Videm pokriva teren treh občin na površini 164,2 km2, kjer živi 8.793 prebivalcev. GZ ima 879 članov, aktivnih je 721, če pa k temu dodamo še mladino, se število članov gasilske zveze približuje številki 1000.«

Mag. Janez Merc (na desni) je pogosto v družbi regijskega poevljnika Dušana Vižintina (v sredini) in Romana Cafuta, povelj. GZ Videm (na levi).

Kakšno leto 2016 pa  je za gasilci GZ Videm? Kako uspešni in delavni ste bili v zadnjem obdobju?

Janez Merc: »V zadnjem letu smo zraven praznovanja 20. obletnice in predaje novega gasilskega doma v Podlehniku opravili vrsto izobraževanj, nabave opreme in vozil, izvedli regijsko srečanje članic, mladinski kviz in izredno aktiviranje mladine po društvih in še veliko vsega na vseh področjih.«

Kako pomembno je za zvezo in gasilce nasploh dobro sodelovanje z gasilci obmejnih občin Republike Hrvaške? Ste morda z njimi uspeli izpeljati tudi kak mednarodni projekt?

Janez Merc: »Zelo pomembno je to sodelovanje, z njimi pa smo se prijavljali že na več projektov, žal pa je v večini ostalo pri prijavi. Uspešno pa sodelujemo na tekmovalnem  področju, na srečanjih, občnih zborih in drugih prireditvah.«

Kaj v GZ Videm načrtujete za prihodnost in kaj ste dali v ospredje? Zanima me tudi vizija GZ Videm, ki sta si jo predsednik in poveljnik »sestavila« s svojo ekipo?

Janez Merc: »Tudi naprej želi biti Gasilska zveza Videm delovno prepoznana, v okolju pa občanom prijazna, pa ne le ob intervenciji, ampak tudi v preventivi. Želimo se predvsem veliko izobraževati in tudi v naprej pridobivati za delo potrebno tehniko. Še okrepiti delo mladine, članic in veteranov, v društva in zvezo pa vnesti čin več pozitivne energije.«

Posebno pozornost posvečate mladi generaciji gasilcev, kar ste posebej izpostavili tudi na letošnji skupščini. Koliko dejansko je to pomembno za obstoj gasilstva pri nas?

Janez Merc: »To ni le delo z mladimi, to je strateško dejanje vsake organizacije, saj se tukaj oblikuje gasilska zavest in vrednote, s tem pa tudi kadruje. To je dolgoročno vlaganje v gasilsko organizacijo, pa čeprav ne smemo pozabiti, da smo tudi mi dediči uspešnih gasilcev.«

Vaša vpetost v gasilstvo na Slovenskem pa šteje že lepo število let … Koliko, kdaj ter kje ste naredili prve gasilske korake?

Janez Merc: »Moji prvi gasilski koraki so se začeli v PGD Leskovec, kjer sem prevzel delo z gasilsko mladino. Kod mlad učitelj sem prevzel gasilski krožek. Zelo hitro pa sem postal tudi član organov ZGD Ptuj, kjer sem bil odgovoren za področje izobraževanja. Franc Kozel in Ciril Murko pa sta bila pomembni in spoštovani gasilski osebi, ki sta v meni videla potencial in njiju ne bi nikoli izneveril.«

Za požrtvovalno in plemenito delo v gasilstvu je Janez Merc (tretji z leve) prejel že vrsto priznanja in zahval, posebno plaketo pa tudi leta 2015, ob 60-letnici gasilstva na Ptujskem.

Kako se je potem vzpenjala vaša pot v gasilstvu in kaj vse je bilo potrebno, da ste prišli v vrh slovenskega gasilstva, kjer ste že kar lep čas na pomembnih funkcijah?

Janez Merc: »Dolga desetletja sem bil delegat na gasilskih kongresih, pripravljal teme za razpravo in se aktivno vključeval v gasilstvo. Že tri mandate sem v organih Gasilske zveze Slovenije. V preteklem mandatu sem tudi bil podpredsednik GZS.«

Vam je to pomembno mesto v GZS velikokrat tudi v pomoč pri vašem delu; tako v regiji, GZ Videm, kot tudi v MO Ptuj, kjer ste zaposleni?

Janez Merc: »Vse se mora pokriti. Res je, da sem tako gasilec, kot tudi strokovni delavec v upravi, ki pokriva delovno področje gasilstva. Tako lahko združim potrebe, medtem, ko nekateri delijo pristojnosti in v tem vidim prednost. Prednost je tudi v povezovanjih in sinergijah, kar pa je v zadnjem času v našem prostoru v zatonu.«

Koliko dejanskega odrekanja pomeni delati v organih GZS in kaj po drugi strani to pomeni vam osebno?

Janez Merc: »Veliko je odrekanja na vseh nivojih. Če želiš opravljati delo popolno, je to še več, kot mnogi, ki naloge sprejmejo kot funkcije, delo pa prelagajo na druge. Vse to gre v osebno škodo in v škodo družine, kar pa je edino naše, vse drugo postane tuje in samoumevno. Osebno sem ponosen nad svojim delom, saj sem bil vedno pripravljen delati in za seboj imam tudi učne načrte ter metodični priročnik za izbirne vsebine v osnovni šoli.«

Slovenski gasilci v državi uživajo veliko zaupanje državljanov. Vas to preseneča?  A ste kdaj razmišljali kaj in koliko je bilo potrebno storiti, da smo prišli do tega visokega zaupanja?

Janez Merc: »Me ne preseneča, me pa preseneča politika, ki koristi dobro ime gasilcev ob vsaki nesreči, ko pa je dogodek za nami in je treba gasilcem dati status, pa na vse pozabi. Da so gasilci prišlo do tega so morali biti delovni in predvsem pošteni. Pa še nekaj, čeprav nas vsi rabijo le ob nesreči, torej nekateri nikoli, smo v tej družbi nad tistimi, ki jih rabimo vsak dan!«

Imamo slovenski prostovoljni gasilci po vašem dovolj podpore s strani države in kako še izboljšati status gasilca, kako gasilcu dati mesto v družbi, ki si ga nedvomno zasluži?

Janez Merc: »Odgovor je da in ne. Da za vse narejeno in ne za statusne zadeve, ter še vrsto zahtev, ki jih imajo gasilci. Le ena od teh je dvakrat plačani zdravniški pregledi. Lahko bi še našteval vse, ki se prisesajo na gasilsko delo, pa žal ta reklama ni potrebna.«

KONGRES GZS BO LETA 2018 NA PTUJU

Ptuj in Podravska regija sta v zadnjih letih, ko se omenjajo večji gasilski dogodki, pogosto v osredju, kar je zagotovo dobro in vredno zaupanja. Kaj za Ptuj, ki ima eno najstarejših PGD na Slovenskem in za to širše območje pomeni Kongres GZS leta 2018, katerega gostitelj bo prav Ptuj?

Janez Merc: »Menim, da si je ta prostor, vso gasilstvo, trenutno pa ta garnitura to tudi zaslužilo. Za vse uspehe gasilstva še moramo povezati tudi lokalne skupnosti in vse tiste, ki se zavedajo, da eni brez drugih ne moremo. Leta gredo, z njimi mi, če pa smo še kaj naredili, so tu še dogodki. Dogodki pa niso le slavje, ampak je do slavja veliko preveliko garanja.«

Gospod Merc, koliko pa vam gasilstvo dejansko pomeni v življenju? Kaj vam je dalo tako dragocenega?

Janez Merc: »Gasilstvo mi pomeni stil življenja, mi pomeni vrednote, mi pomeni človeškost in stik med ljudmi. S klimo v družbi, ki je obrnjena v to, da vse vidi samo slabo in ne gradi na dobrem, so gasilci svetla bilka, ki se pa prav tako lahko okuži z zakisamo energijo družbe. Zato je moj poziv vsem, bodimo ljudje! Pri gasilcih še jih je nekaj ostalo, kaj pa drugje?«

Gospod Merc, ob zaključku morda še vaša misel, ki je lahko tudi koristna za bodočo generacijo gasilcev.

Janez Merc: »Izhajam iz prejšnje misli, naša velikost je v dobrem za ljudi, v dobrem, ki ne škodi in uničuje drugih ljudi v sinergiji in povezovanju, ne pa v rušenju. Res pa je, da se človeške vrednote gradijo dolgoročno, rušenje pa se vidi takoj. Naj pridejo med gasilce tisti, ki so pravi ljudje in ne tisti, ki mislijo, da so sami, in ne tisti, ki jemljejo energijo, ampak tisti, ki energijo dajejo. Ne glede kaj kdo je, misli, da je ,ostane le človek ali nasprotje temu. Krepimo tisto, kar dela življenje vredno živeti tj. lepo. To velja za družino in tudi za gasilsko družino.«                    Hvala za prijeten pogovor.

TM, Foto: TM, RŠ, splet