Statistični urad Republike Slovenije je pripravil novo izdajo Statøpisa. Kaj prinaša? Podatke z vseh 21 področij, za katera Statistični urad RS objavlja podatke, več kot 30 infografik, veliko barv, skoraj nič besedila in prenovljeno naslovnico.

V njem predstavljajo z izbranimi podatki vsa tematska področja, s katerih zbirajo podatke.

V publikaciji lahko med drugim izveste, kako so v Sloveniji različne generacije zadovoljne z življenjem na splošno, s financami in s službo.

Kako smo zadovoljni?

V 2019 so bili z vsem tem najbolj zadovoljni mladi (16–29 let). Mladi v celi Sloveniji so splošno zadovoljstvo z življenjem ocenili povprečno z 8,1 (na lestvici od 0 do 10). Na ravni regij so bili najzadovoljnejši mladi v zasavski (8,9), najmanj zadovoljni pa mladi v primorsko-notranjski statistični regiji (6,5). Srednja generacija (30–49 let) je splošno zadovoljstvo z življenjem ocenila povprečno s 7,5, pri čemer so bili najzadovoljnejši v gorenjski (7,8), najmanj zadovoljni pa v pomurski statistični regiji (7,2). Starejši prebivalci Slovenije (50 ali več let) so bili najmanj od vseh generacij zadovoljni s financami (5,9), pri čemer je bilo nezadovoljstvo s financami najizrazitejše v pomurski (5,3), najmanj izrazito pa v osrednjeslovenski statistični regiji (6,4). Več primerjav si poglejte na sledeči povezavi:

Statopis

Najpogostejša imena

Zdaleč največ imen je žensko ime Marija, ki jo ima 53.414 oseb. Najpogostejše moško ime je Janez, ki ga poseduje 22.810 oseb. Več primerjav si poglejte na sledeči povezavi:

Statopis

Marija 53.414 Franc 22.810
Ana 25.073 Janez 20.474
Maja 13.500 Marko 17.216
Irena 12.037 Ivan 16.977
Mojca 11.281 Anton 16.736

 

Za mesečno neto plačo dobimo več

Pri plači je najpomembnejše to, kaj oz. koliko česa si lahko z njo kupimo. Plače v Sloveniji so po osamosvojitvi naraščale hitreje kot cene, kar pomeni, da si lahko privoščimo čedalje več. V 1991 bi si na primer s povprečno mesečno neto plačo lahko kupili 397 kg kruha, v 2018 pa 513 kg kruha. Več primerjav si poglejte na sledeči povezavi:

Statopis

Ekološko obdelanih 10 % kmetijskih zemljišč

Glede ekološke obdelave smo na 8. mestu, z 10%. Pred nami so Avstrija na prvem mestu s 24%, Estonija in Švedska z dobrimi 20%, sledi Italija, Češka in Latvija okoli 15% ter Finska s 13% ekološko obdelanih kmetijstkih zemljišč. Več primerjav si poglejte na sledeči povezavi:

Statopis

Zdravstveno stanje

Splošno zdravstveno stanje so ocenile z najvišjima ocenama (dobro, zelo dobro) v največjem odstotku osebe, ki opravljajo sedeče delo (73 %), z najnižjima ocenama (slabo, zelo slabo) pa osebe, ki ne opravljajo nobenih delovnih aktivnosti (57 %). Več primerjav si poglejte na sledeči povezavi:

Statopis

Zaposlenost

V 2018 je bilo v Sloveniji skoraj 1,8 mio. delovno sposobnih (sem uvrščamo vse osebe, ki so stare 15 ali več let). Med njimi je bilo 1.034.000 aktivnih in 724.000 neaktivnih oseb. Med aktivnimi je bilo 981.000 delovno aktivnih in 53.000 brezposelnih, med neaktivnimi pa 504.000 upokojencev, 119.000 dijakov in študentov ter 100.000 drugih neaktivnih oseb. Več primerjav si poglejte na sledeči povezavi:

Statopis

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR