Kangler: ‘Država se norčuje iz kmetov’

V nedavni oddaji Vzhodna, ki se je osredotočila na kmetijstvo in evropsko kmetijsko politiko, so različni gosti razpravljali o ključnih vprašanjih, ki vplivajo na slovenske kmete. Franc Kangler, kandidat za evropskega poslanca SDS, je izpostavil pereče vprašanje zamud pri izplačilih subvencij za leto 2023, kar po njegovem mnenju kaže na neodzivnost vlade.

 

“Tri četrtine ali večina kmetov še ni dobila subvencij izplačanih za lansko leto, smo v aprilu in setev je sedaj. Država se norčuje, da kmetom tega ne izplača,” je povedal Kangler.

 

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je Kanglerjeve izjave označil za posploševanje: “Nimam tega podatka, da je tri četrtine kmetov brez izplačil. Izplačila OMD-jev in neposrednih plačil se začnejo v aprilu. Tako da po tistih podatkih, ki jih imamo, je to samo nekaj tisoč od 45 tisoč,” je odgovoril Žveglič, s čimer je postavil pod vprašaj Kanglerjeve navedbe.

V pogovoru je bila izpostavljena tudi problematika davčnih bremen in pomanjkanje podpore za mlade kmete. Doris Letina, predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine, je izrazila zaskrbljenost: “Vidimo, da je vedno manj interesa pri mladih kmetih za prevzeme kmetij. To se nam bo rezultiralo – imamo na vsakega mladega kmeta 12 takšnih, ki so starejši od 55 let. Kot primer, lahko povem, da zdaj medgeneracijski prenos znanja, ki je s to prenovo eden izmed ključnih, je podvržen davčnim bremenitvam,” je pojasnila Letina.

Ob tem je Franc Bogovič, aktualni evropski poslanec, omenil, da je obdavčenje naravnih in okoljskih plačil nekoč že bilo predmet razprav: “Imamo dogovor, naj bi šel naslednji mesec v parlamentarno proceduro sprememba zakona o dohodnini in takrat bomo videli, ali je vlada imela figo v žepu,” je povedal Bogovič.

Ta razprava odpira širša vprašanja o učinkovitosti kmetijske politike in podpore, ki jo država zagotavlja svojim kmetom. Občutek je, da kmetje ostajajo v negotovosti glede finančne podpore, ki je ključna za njihovo vsakodnevno delovanje in dolgoročno preživetje. V luči teh razprav se poraja vprašanje, kako naj država zagotovi, da bodo politike dejansko izvedene in ne bodo ostale le na papirju.

MR