Od danes, 15. junija 2020 dalje je znova omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva za zdravje in NIJZ.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na športnih tribunah, ki jih objavljamo v celoti.

Navodila za gledalce športnih prireditev

Spremljanje tekem na športni tribuni je zaradi velike koncentracije ljudi, velike verjetnosti tesnih stikov, veliko glasnega govorjenja, vpitja, petja … tvegano za prenos okužbe z novim koronavirusom.

  • Zaposleni in obiskovalci morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).
  • Upoštevajo naj zadostno medosebno razdaljo najmanj 2 metra, izjema so obiskovalci iz istega gospodinjstva.
  • Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.
  • Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (z razkužilom za roke npr. na osnovi 60 do 80 % alkohola). Podajalniki z razkužilom naj bodo nameščeni na več vidnih mestih (npr. pred vstopom na športno tribuno, ob izstopu s športne tribune, med vrstami …).
  • Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, dokler roke niso umite ali razkužene.
  • Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.
  • Priporočamo, da zaposleni in obiskovalci na športnih tribunah na prostem in v zaprtih prostorih zaradi velikega števila ljudi, glasnega govorjenja in navijanja, nosijo maske.
  • Zaposleni naj nadzirajo vstop obiskovalcev na športno tribuno in iz nje, tako da bo med obiskovalci zadostna medosebna razdalja 2m. V ta namen priporočamo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določimo smer gibanja obiskovalcev tako, da ne prihaja do istočasnega premikanja v nasprotno smer. V kolikor organizacijske možnosti dopuščajo, naj bodo vhodi in izhodi ločeni.
  • Pri prodaji vstopnic priporočamo brezstično plačevanje.

 Dodatni ukrep, ki ga naj upoštevajo obiskovalci

Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, z večjim tveganjem za težji potek bolezni, do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetujemo obisk tekem.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR